Virkatodistukset ja sukuselvitykset
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Virkatodistukset ja sukuselvitykset

Virkatodistus on joko ote henkilön tiedoista (henkilökohtaiset tiedot sisältävä todistus) tai sukuselvitysmuotoon laadittu todistus.

Kuolleesta henkilöstä tarvitaan perunkirjoitusta varten sukuselvitysmuotoon laadittu virkatodistus, johon merkitään henkilön tietojen lisäksi puoliso, lapset ja muuttotiedot.

Virkatodistus ulkomaan viranomaista varten on mahdollista saada lomakkeella, jossa suomen kielen lisäksi on ruotsin, englannin, saksan ja ranskan kieli.
 
Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoherranvirastosta tilattu todistus kattaa kaikki Kotka-Kymin seurakunnasta (aikaisemmat Kotkan, Kymin, Langinkosken ja Haapasaaren seurakunnat) löytyvät tiedot. Henkilön viimeisin seurakunta todistaa tiedot kaikkien Suomen ev.lut. seurakuntien osalta 1.10.1999 jälkeiseltä ajalta.

Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoherranvirastossa ovat Kotka-Kymin, Kotkan, Kymin, Langinkosken ja Haapasaaren evankelisluterilaisten seurakuntien kirkonkirjat vuodesta 1910 alkaen. Kirkonkirjat ennen vuotta 1910 on siirretty Mikkelin maakunta-arkistoon p. 029 533 7200.

 

Virkatodistuksen tilauslomake

Virkatodistuksen tilaaminen p. 040 138 6930 tai kirkkoherranvirasto.kotka-kymi(at)evl.fi

 

Sukututkimukset

Sukututkimukset tilataan kirjallisesti postitse (Kotka-Kymin seurakunta, Kirkkoherranvirasto, Mariankatu 14 E, 48100 Kotka), lomakkeella tai sähköpostilla kirkkoherranvirasto.kotka-kymi(at)evl.fi.

 

Virkatodistusten ja sukuselvitysten maksut

Kirkkohallitus on 21.3.2017 päättänyt uusista virkatodistusmaksuista.

Maksuttomat todistukset: Päätöksen mukaan henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi Kirjuri-jäsentietojärjestelmästä tulostettu todistus, joka koskee seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja (ns. elää-todistus), on maksuton.

9 euroa maksavat todistukset: Mikäli jäsentietojärjestelmästä saatavaan todistukseen tulee laajempia tietoja (esimerkiksi henkilön muuttotietoja, aviopuolison, lasten tai vanhempien tietoja), virkatodistuksesta veloitetaan 9 euroa. Todistukset, jotka laaditaan manuaalisesti ja niiden tietosisältö pohjautuu Kirjuri-jäsentietojärjestelmään ja/tai perhelehtiin, maksavat 9 euroa. Tällöin todistukseen kirjoitettavan tiedon määrällä ei ole vaikutusta todistuksen hintaan. Jos manuaalisesti laadittavaan todistukseen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot koskevat todistuksen päähenkilön yksittäistä muutto-, avioliitto- tai kuolintietoa, todistus maksaa 9 euroa.

30 euroa maksavat todistukset: Muista kuin yllä mainituista manuaalisesti tehdystä todistuksista peritään 30 euroa.

Maksullisen todistuksen lähettämisestä peritään lisäksi toimitusmaksu 5,50 euroa.
Jos lasku lähetetään asiakkaan pyynnöstä eri osoitteeseen kuin todistus, veloitetaan 5,50 euroa. Maksukehoituksesta veloitetaan 5 euroa.

Sukututkimusta varten laadittujen todistusten maksut

Sukututkimusta varten laadittava todistus maksaa 30 euroa. Jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 15 euroa.
Maksullisen todistuksen lähettämisestä postitse peritään lisäksi toimitusmaksua 5,50 euroa, joka sisältää laskutuksen ja postituksen.
Maksukehoituksesta  veloitetaan 5 euroa.

Tieteellistä tutkimusta varten laadittujen todistusten maksut

Tieteellistä tutkimusta varten laadittujen todistusten perusmaksu on 30 euroa. Mikäli todistuksen laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksua 12 euroa jokaiselta alkavalta 30 minuutilta. Todistuksen lähettämisestä peritään lisäksi toimitusmaksua 5,50 euroa.

Sähköpostilla ei voida lähettää virkatodistusta, jossa on henkilötunnukset.

 

 

Kirkkoherranvirasto (Kotkansaari)
Avoinna arkisin klo 9–15
Kotkan seurakuntakeskus
Mariankatu 14 E, 48100 Kotka
p. 040 138 6930

Kirkkoherranvirasto (Karhula)
Avoinna arkisin klo 9–15
Karhulan seurakuntakeskus
Karhulantie 33, 48600 Kotka
p. 040 196 7533