Rahkonen Mari
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Rahkonen Mari,
nuorisotyönohjaaja,
virkavapaalla 31.7. saakka
Sijaisena toimii Heidi Nykvist