Kuukka Tuija
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kuukka Tuija,
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja,
virkavapaalla 31.1.2018 asti