Työnohjaus
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Työnohjaus

Perheneuvojat antavat työnohjausta erityisesti ihmissuhde –ammateissa työskenteleville.

Työnohjauksessa keskitytään työn maailmaan liittyviin kysymyksiin. Työnohjauksen tarkoituksena on auttaa ohjattavaa selkiyttämään omaa tehtäväänsä, paikkaansa työyhteisössä ja muita työhön liittyviä kysymyksiä.

Työnohjauksen kustannuksista sovitaan erikseen.