Päivystystoiminta kadulla ja verkossa
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Saapastoiminta

Tällä hetkellä katupartiointia toteutetaan moniammatillisesti eri toimijoiden yhteistyönä Kotkan ja Haminan alueella. Moniammatillista katupäivystystä pyritään järjestämään isompien tapahtumien yhteyteen, esimerkiksi koulun päättärit.

 

Kotka-Kymin seurakunnan erityisnuorisotyön yhtenä toimintamuotona on Palveluoperaatio Saapas. Se on ev.lut. kirkon yksi nuoriso- ja erityisnuorisotyön muoto, jota toteutetaan etsivän työn menetelmin.

Saappaan toiminta on pääsääntöisesti alle 18-vuotiaisiin kohdistuvaa auttamis- ja sielunhoitotyötä. Tehtävään koulutetut täysi-ikäiset Saappaan vapaaehtoiset ja työntekijät toimivat nuorille keskustelukumppaneina, avun antajina ja turvallisina aikuisina niissä paikoissa missä nuoret kokoontuvat ja oleskelevat sekä viettävät aikaansa. Valtakunnallisesti Palveluoperaatio Saappaan toimintaa koordinoi Nuori kirkko ry (ent. Nuorten Keskus ry).

Saappaan toiminta jakaantuu kolmeen osaan: Säännöllinen katupartiointi, festivaalitoiminta (Meripäivät) ja NettiSaapas.

Saapas-ryhmän toiminta perustuu

  • vapaaehtoisuuteen
  • luottamukseen
  • avoimuuteen
  • jokamiehen oikeuksiin ja kansalaisvelvollisuuksiin

Nuori kirkko ry:n sivuilta löydät lisätietoja Saappaasta: www.saapas.fi.

Ensiavun harjoittelua Saapaskoulutuksessa.