Saapas
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Saapastoiminta

Kotka-Kymin seurakunnan erityisnuorisotyön yhtenä toimintamuotona on Palveluoperaatio Saapas.Se on ev.lut. kirkon yksi nuoriso- ja erityisnuorisotyön muoto, jota toteutetaan etsivän työn menetelmin.

Saappaan toiminta on pääsääntöisesti alle 18-vuotiaisiin kohdistuvaa auttamis- ja sielunhoitotyötä. Saappaan vapaaehtoiset ja työntekijät toimivat nuorelle keskustelukumppaneina, avun antajina ja turvallisina aikuisina niissä paikoissa missä nuoret kokoontuvat ja oleskelevat ja aikaansa viettävät. Toiminnasta vastaa seurakunnan nimeänä henkilö tai henkilöt. Valtakunnallisesti Palveluoperaatio Saappaan toimintaa koordinoi Nuori kirkko ry (ent. Nuorten Keskus ry). Palveluoperaatio Saapas toimii yhteisillä toimintaperiaatteilla.

Saappaan toiminta jakaantuu kolmeen osaan. Säännöllinen katupartiointi, festivaalitoiminta ja NettiSaapas.

Saapas-ryhmässä voi toimia vapaaehtoinen, tehtäviinsä koulutettu täysi-ikäinen henkilö.

Saapas-ryhmän toiminta perustuu

  • vapaaehtoisuuteen
  • luottamukseen
  • avoimuuteen
  • jokamiehen oikeuksiin ja kansalaisvelvollisuuksiin

Kotkassa katupartiointi on 1-2 kertaa/kk perjantaisin, paitsi joulu-helmikuun aikana. Näiden lisäksi päivystämme myös Vappuna, koulun päättäjäisjuhlissa ja Meripäivillä (festivaalipäivystys).

NettiSaapas on etsivän työn menetelmän sovellus sosiaalisessa mediassa.

Yhteistoimintaa on muun muassa Kotkan SPR:n ensiapuryhmän sekä kaupungin nuorisotoimen kanssa.

Jos sinua kiinnostaa lähteä mukaan vapaaehtoiseksi Saapas-toimintaan kadulle tai nettiin, niin ota yhteyttä työntekijään.

Nuori kirkko ry:n sivuilta löydät lisää tietoa Saappaasta: www.saapas.fi

Ensiavun harjoittelua Saapaskoulutuksessa