Lähetystyö
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

(Kirsti Kirjavainen / Suomen Lähetysseura)

Lähetys on yhteinen tehtävä

Lähetystyö on kokonaisvaltaista ihmisen auttamista, ei vain hengellisten tarpeiden kuulemista. Rauhankasvatus ja ihmisten välisen yhteisymmärryksen lisääminen sekä ennakkoluulojen poistaminen eri uskontojen väliltä kuuluvat myös lähetystyön tavoitteisiin, samoin kuin terveydenhuolto, koulutus, ruokahuolto ja seurakuntatyön tukeminen.

Lähetystyön viikkotoiminta, kevät 2017

Kotka-Kymin seurakunnassa lähetystyön toiminta muodostuu mm. lähetyspiiristä, lähetystyön ystävärenkaasta, myyjäisistä ja muista erilaisista tapahtumista. Työn tavoitteena on nimikkolähettien ja nimikkokohteiden tukeminen sekä lähetystietouden lisääminen.

Karhulan srk-keskus, Olohuone

  • Kässäpiiri, joka toinen maanantai klo 17-, alkaen 09.01,
  • Keskipäiväinen lähetys-/raamattupiiri, joka toinen keskiviikko klo 13-14.30, alkaen 11.01.

Sunilan srk-talo

  • Metsäkulman lähetys-/raamattupiiri, joka toinen keskiviikko klo 15-16.30, alkaen 11.01.

Langinkosken kirkolla

  • Kudontapiiri maanantaisin, alkaen 9.01. klo 9-
  • Toivonsalissa Metsolan lähetyspiiri, joka maanantai, klo 14-16, alkaen 09.01,

Haltijantien kerhohuoneessa

  • Sukkapiiri, joka toinen tiistai, klo 10-12, alkaen 10.01.

Salotie 7

  • Lähetyspiiri, kodissa, parittomat tiistai, klo 17. 30-19.30, alkaen 10.01.

Aittakorven srk-talo

  • Lähetyksen rukouspiiri, parilliset tiistait, klo 10-11, alkaen 10.01.

Kotkan srk-keskus

  • Lähetyspiiri, joka keskiviikko, klo 12.30- 14.30, alkaen 11.01.
  • Silmukka, joka keskiviikko, klo 17.-19.30, alkaen 11.01.

 

Kysy lisää : Anne Hovi, 044 7259291

 

Lähetyksen ystävärengas

Lähetyksen ystävärengas muodostuu ihmisistä, jotka ovat lupautuneet vapaaehtoisesti tukemaan seurakunnan lähetystyötä rukouksin ja säännöllisesti varojaan antaen. Renkaan jäsenet saavat kirjeiden välityksellä tietoja lähettiperheistä ja yleensäkin seurakunnan lähetystyöstä.

Lähetystyön perusta

Lähetystyö perustuu Jeesuksen lähetyskäskyyn:

”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” Matteus 28: 18-20

Kotkan seurakunta toteuttaa lähetystehtäväänsä kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kanssa solmittujen nimikko- ja kohdesopimusten kautta.

Lähetysjärjestöt:


Suomen Lähetysseura
Suomen evankelisluterilainen Kansanlähetys
Suomen Pipliaseura
Suomen ev.lut. lähetysyhdistys Kylväjä
Medialähetys Sanansaattajat
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys
Svenska Lutherska Evangeliförening i Finland