Hautaan siunaaminen
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Hautaan siunaaminen

Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. (Psalmi 23:2)

Läheisestä luopumisen hetki on raskas. Se muistuttaa myös oman elämän rajallisuudesta. Jeesuksen sanoman kautta meillä on kuitenkin toivo jälleennäkemisestä. Voimme siis jättää oman ja kuolleen läheisenkin elämän suurempiin käsiin.

Surun keskellä tärkeää on läheisten tuki. Myös seurakunnan työntekijät ovat käytettävissä niin hautajaisten suunnitteluun ja toteutukseen kuin muunkinlaisen tuen tarpeeseen.

Hautajaiset antavat tilan yhdessä suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen. Yhteisestä ajasta kiitollisena voidaan saattaa läheinen viimeiselle matkalle. Poisnukkunutta läheistä voi hyvästellä tutuin virsin ja raamatunkohdin. Yhteisessä rukouksessa pyydetään voimaa kaipaukseen ja suruun.

Hautaan siunaaminen Kotka-Kymin seurakunnassa

Kirkkoherranvirastossa voit sopia
- Siunausajan ja paikan
- Papin ja kanttorin siunaustilaisuuteen
- Uurnanlaskusta
- Haudanhoitosopimuksesta
- Hautapaikasta, haudan avaamisesta ja muista hautaukseen liittyvistä asioista.

Kirkkoherranvirasto (Kotkansaari)
Avoinna arkisin klo 9–15
Kotkan seurakuntakeskus
Mariankatu 14 E, 48100 Kotka
p. 040 196 7508 tai 040 138 6930

Kirkkoherranvirasto (Karhula)
Avoinna arkisin klo 9–15
Karhulan seurakuntakeskus
Karhulantie 33, 48600 Kotka
p.040 196 7502 tai 040 196 7533

Hautaan siunaaminen

Hautaan siunaaminen merkitsee sitä, että vielä kerran olemme yhdessä. Omaiset ja ystävät saattavat vainajaa hänen viimeisellä matkallaan. Tilaisuudessa kiitetään siitä hyvästä, mitä poismenneen kautta on saatu ja surun ja ikävän keskellä jäädään armollisen Jumalan huostaan.

Usko antaa toivoa surussa

Kristillisen uskon perusteella ymmärrämme, että koko elämä ja myös kuolema on kokonaan Jumalan kädessä. Usko elävään Jumalaan antaa meille toivon siitä, että elämä jatkuu jossain muodossa myös kuoleman jälkeen. Jeesus sanoo: “Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole.“

Kuolema ja kärsimys saattavat viedä meitä poispäin Jumalasta. Saamme syystäkin kysyä, missä hyvä Jumala kaiken kärsimyksen keskellä on. Ja toisaalta saamme uskoa siihen, ettei Jumala kuitenkaan käännä meille selkäänsä. Hän on erityisen lähellä silloin, kun on kärsimystä ja kuolemaa.

Toimituskeskustelu

Siunaustilaisuuden onnistumisen kannalta on tärkeää, että omaiset neuvottelevat asioista siunaavan papin kanssa. Pappi soittaa viimeistään siunaustilaisuutta edeltävällä viikolla omaisten edustajalle ja sopii ajan tapaamista varten. Toimituskeskustelu käydään lähiomaisen kodissa tai seurakunnan tiloissa.

Toimituskeskustelussa omaisilla on tilaisuus kertoa vainajan elämästä sekä keskustella surusta ja kuolemasta. Keskustelussa käsitellään myös hautajaisiin liittyviä yksityiskohtia ja toiveita sekä virsitoivomuksia. Muista siunaustilaisuuteen liittyvistä musiikkitoiveista on hyvä neuvotella kanttorin kanssa.

Hautauksesta perittävät maksut


Kuva: Seppo Sirkka