Häät
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Avioliittoon vihkimisen merkitys

Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. (1 Kor. 13:13)

Kirkollisessa avioliittoon vihkimisessä avioliitolle pyydetään siunausta. Vihittävät jättävät yhteisen liittonsa Jumalan huolenpitoon.

Seurakunta rukoilee Jumalan siunausta avioparille. Liitto ei ole kiinni vain ihmisistä, vaan Jumala siunaa yhteistä elämää. Ilmaistessaan tahtonsa rakastaa toinen toistaan vihittävät sitoutuvat avioliittoon ja siihen, että tekevät parhaansa, jotta kumpikin voisi olla siinä onnellinen.

Avioliittoon vihkiminen Kotka-Kymin seurakunnassa

Esteiden tutkinta

Avioliitto alkaa vihkimisellä, jota edeltää avioliiton esteiden tutkinta (ent. kuulutus). Avioliiton esteiden tutkinta tulee tehdä vähintään seitsemän päivää ennen vihkimistä. Todistus avioliiton esteiden tutkinnasta on voimassa neljä kuukautta.

Kirkollisesti vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä ja Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäseniä. Mikäli toinen vihittävistä ei ole kirkon jäsen, mutta on muun erikseen määritellyn kristillisen uskontokunnan jäsen, voidaan vihkiminen silti suorittaa.

Esteiden tutkintaa voi pyytää kirkon sähköisessä asiointipalvelussa esteidentutkinta.fi.

Sähköistää palvelua voi käyttää, jos avioon aikovat ovat vähintään 18-vuotiaita ja heidän kotikuntansa on Suomessa. Toisen on oltava Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen, koska muuten tutkintaa ei voida kirkossa tehdä. Lisäksi tarvitaan pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen.

Esteiden tutkintaa voi pyytää myös esteidentutkinta-lomakkeella. Täytetyn lomakkeen voi postittaa todistajien allekirjoituksilla varustettuna osoitteeseen: Kotka-Kymin seurakunta, kirkkoherranvirasto, Mariankatu 14, 48100 Kotka.

Lomakkeen voi myös täyttää ja palauttaa Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoherranvirastoissa. Lomaketta palautettaessa on molemmilla osapuolilla oltava mukana henkilöllisyystodistus

Kirkkoherranvirasto (Kotkansaari)
Avoinna arkisin klo 9–15
Kotkan seurakuntakeskus
Mariankatu 14 E, 48100 Kotka
p. 040 138 6930

Kirkkoherranvirasto (Karhula)
Avoinna arkisin klo 9–15
Karhulan seurakuntakeskus
Karhulantie 33, 48600 Kotka
p. 040 196 7533

Avioliittoon aikovista ilmoitetaan haluttaessa sunnuntain jumalanpalveluksessa, jossa seurakunta rukoilee aiotun avioliiton puolesta.

Vihkiminen

Kun avioliiton esteet on tutkittu, vihkiminen voidaan suorittaa kirkossa, kotona tai muussa halutussa paikassa. Vihkiajan voi varata kirkkoherranvirastosta.

Ennen vihkimistä vihkiparin tulee ottaa yhteyttä vihkivään pappiin ja sopia tapaamisesta, jossa muun muassa käydään läpi vihkitoimitukseen liittyvät asiat.

Sukunimen valinta

Vihkimisen yhteydessä avioparin tulee ilmoittaa vihkijälle, minkä sukunimen he valitsevat yhteiseksi nimekseen. Vihittävillä on mahdollisuus valita neljästä eri vaihtoehdosta.

  1. Kumpikin säilyttää sen nimen, joka hänellä oli ennen vihkimistä.
  2. Yhteiseksi sukunimeksi valitaan miehen sukunimi ts. nimi, joka miehellä oli naimattomana ollessaan viimeksi.
  3. Yhteiseksi nimeksi valitaan naisen sukunimi ts. nimi, joka naisella oli naimattomana ollessaan viimeksi.
  4. Yhteiseksi nimeksi valitaan joko miehen tai naisen sukunimi ja se jonka sukunimi muuttuu, ottaa tämän nimen edellä käyttöönsä oman sukunimensä.

Avioliittoon vihkimisen merkitys

Avioliittoon vihkiminen on yksi kirkkomme pyhistä toimituksista. Vihkimisessä koolla oleva seurakunta pyytää avioparille Jumalan siunausta. Seurakunta rukoilee yhdessä vihkiparin puolesta. Vihkitilaisuudessa useimmiten luettava raamatunkohta liittyy rakkauteen (1. Kor 13:1, 4–8, 13).

Avioliittoon vihkiminen on yhteinen kiitos- ja esirukousjuhla, jossa vihkipari julkisesti lausuu lupauksen sanat. Avioliittoon vihkiminen on lisäksi oikeudellinen ja julkinen toimitus, jonka kautta aviopuolisoille tulee tietyt oikeudet ja velvollisuudet.

Samaa sukupuolta olevien avioliiton rukous

Samaa sukupuolta oleva aviopari voi järjestää rukoustilaisuuden yhdessä papin tai muun kirkon työntekijän ja kutsuvieraiden kanssa.

Rukous avioliiton solmineiden puolesta ja kanssa on kristittyjen tapa pysähtyä Jumalan hyväksyvän ja rakastavan katseen alle kaikissa elämäntilanteissa. Rukouksessa kiitetään Jumalaa rakkaudesta ja elämän lahjoista sekä pyydetään aviopuolisoille voimaa kunnioittaa toisiaan.

Rukoukselle ei ole olemassa virallista kaavaa, mutta pappi tai muu kirkon työntekijä voi rukoilla vapaasti tai käyttää kirkon rukousperinteeseen kuuluvaa aineistoa. Pariskunta voi miettiä yhdessä kirkon työntekijän kanssa sopivaa tapaa toteuttaa juhlahetki.

Kotka-Kymin seurakunnassa samaa sukupuolta olevien avioliiton rukous voidaan järjestää muissa seurakunnan tiloissa poislukien kirkot.

Kun haluat, että teidän kanssanne rukoillaan aviolittoonne solmimisen yhteydessä, ota yhteyttä

Kirkkoherranvirasto (Kotkansaari)
Avoinna arkisin klo 9–15
Kotkan seurakuntakeskus
Mariankatu 14 E, 48100 Kotka
p. 040 138 6930

Kirkkoherranvirasto (Karhula)
Avoinna arkisin klo 9–15
Karhulan seurakuntakeskus
Karhulantie 33, 48600 Kotka
p. 040 196 7533

 


pdf liite

Avioliiton esteidentutkinta lomake