Kaste
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kasteen merkitys

Kasteopas (klikkaa)

Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen.
(Psalmi 139: 13–14)

Ristiäisissä eli kastejuhlassa ihminen saa kasteen, jonka myötä hänestä tulee kotiseurakuntansa ja koko maailmanlaajuisen kirkon jäsen. Kasteen perustana on Jeesuksen antama kaste- ja lähetyskäsky (Matt. 28:18–20).

Kaste on kristittynä olemisen perusta, liitto Jumalan ja ihmisen välillä. Muut kirkolliset toimitukset perustuvat kasteeseen.

Kaste Kotka-Kymin seurakunnassa

Kasteajan varaaminen ja kastekeskustelu

Kasteajan voi sopia kirkkoherranvirastossa joko paikan päällä tai puhelimitse. Kaste on hyvä toimittaa kahden kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteaikaa sovittaessa voi myös tiedustella tiloja ristiäiskahvitusta varten.

Kasteajan varaamisen jälkeen sovitaan kastekeskustelusta yhdessä papin kanssa.

Kirkkoherranvirasto (Kotkansaari)
Avoinna arkisin klo 9–15
Kotkan seurakuntakeskus
Mariankatu 14 E, 48100 Kotka
p. 040 138 6930

Kirkkoherranvirasto (Karhula)
Avoinna arkisin klo 9–15
Karhulan seurakuntakeskus
Karhulantie 33, 48600 Kotka
p. 040 196 7533

Kastepaikka

Kaste voidaan toimittaa Kotkan, Kymin tai Langinkosken tai Haapasaaren kirkossa, Kotkan seurakuntakeskuksessa, Karhulan seurakuntakeskuksen kappelissa, Sunilan seurakuntatalon kappelissa, Sunilan yläkerrassa, Helilän seurakuntatalossa, Karhulan seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa, Karhulan seurakuntakeskuksen alasalissa tai Aittakorven seurakuntatalolla. Kaste voidaan toimittaa myös kodissa tai muussa sopivassa paikassa. Kotka-Kymin seurakunnan jäseniltä ei peritä tilavuokraa.
(Pöytäliinojen käytöstä/pesusta peritään maksu)

Lapsi voidaan kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä Kotkan, Kymin tai Langinkosken kirkossa sunnuntaisin klo 10.

Seurakunnalla on kastepukuja, joita voi lainata korvauksetta kasteen ajaksi. Seurakunnan kastepukua käytettäessä voi lahjoittaa halutessaan seurakunnan lähetystyölle 5€.

Kummit

Lapsella tulee olla ainakin kaksi kummia, jotka ovat konfirmoituja evankelisluterilaista uskoa tunnustavan kirkon jäseniä. Näiden lisäksi kummina voi olla myös muuhun evankelisluterilaisen kirkon toimittaman kasteen hyväksyvään kristilliseen kirkkoon tai uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluva henkilö. Vähintään kahden kummin tai muun todistajan tulee olla läsnä kastetoimituksessa.

Kummin tehtävänä on kautta aikojen ollut toimia kasteen todistajana. Kummin tehtävä on tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään ja olla osaltaan huolehtimassa siitä, että lapsi saa kristillisen uskon mukaista elämänohjausta.

Kasteilmoitus

Kasteilmoitus luetaan jumalanpalveluksessa Kotkan, Kymin ja Langinkosken kirkossa kastetta seuraavan viikon sunnuntaina klo 10. Silloin seurakunta yhdessä rukoilee kastetun lapsen ja hänen läheistensä puolesta. Tervetuloa yhteiseen jumalanpalvelukseen!

Lapsen nimi

Kasteen yhteydessä kerrotaan useimmiten vanhempiensa lapselle antama nimi. Nimilain mukaan lapselle saa antaa korkeintaan neljä etunimeä. Nimeksi ei hyväksytä nimeä, joka on sopimaton tai joka muutoin käytettynä voisi aiheuttaa haittaa lapselle. Nimi ei saa myöskään olla kielenvastainen, eikä tytölle voi antaa miehen nimeä, eikä pojalle naisen nimeä.

Etu- ja sukunimeä koskeva sääntely uudistuu vuoden vaihteessa 2018-2019, lisätietoa täällä (klikkaa)

Kasteen merkitys

Kaste on ehtoollisen ohella kirkkomme toinen sakramentti. Sakramentin on täytettävä kaksi ehtoa: sen tulee olla Jeesuksen asettama ja siinä tulee olla näkyvä aine, joka välittää armoa.

Jeesus on asettanut kasteen kaste- ja lähetyskäskyssään: "Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni; kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” (Matt 28:18-20).

Sakramentin näkyvä aine on kasteessa vesi. Kun Sana liittyy veteen, vedestä tulee kaste. Kasteessa lapsi otetaan Jumalan perheväen täysivaltaiseksi jäseneksi, hänestä tulee kristitty. Kastepuku kuvaa tätä tapahtumaa. Se on puhdas, valkea vaate, johon lapsi on kokonaan puettu. Samoin kaste pukee lapsen uuteen asuun, Jumalan lapseksi ja Jeesuksen oppilaaksi.

Kotka-Kymin seurakunnan kasteopas