Kirkkovaltuusto
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kirkkovaltuusto

Kotka-Kymin seurakunnan kirkkovaltuusto 2017-2018

Varsinaiset jäsenet

Heikki J. Oksanen puheenjohtaja
Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja
Sini Airaksinen
Seppo Eerola
Päivi Harsia
Mikko Hauhia
Tapio Heino
Pirjo Hellgren
Kari Hentunen
Marja Hynninen
Onni Hämäläinen
Eine Hänninen
Antero Kekkonen
Jouko Koivukoski
Reino Korhonen
Topias Kotiniemi
Jukka Lemmetyinen
Pirkko Leskinen
Jari Lippo
Aarno Mansikkamäki
Ville Mielonen
Silja Neiglick
Pirjo Osola
Isabelle Pekonen
Joonas Penttilä
Marika Pohjantuli
Pirjo Romppanen
Veikko Räsänen
Kaisa Rönkä
Marja-Leena Saastamoinen
Juha Säämänen
Antti Torkkeli
Jari Vuorimaa