Johtokunnat
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Johtokunnat

Kotka-Kymin seurakunnalla toimii kaksi johtokuntaa; seurakuntatyön johtokunta sekä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta.

Seurakuntatyön johtokunta johtaa, kehittää ja tukee seurakuntatyötä, edistää seurakunnan toimintastrategian tavoitteiden toteutumista.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta vastata seurakunnan omistamien kiinteistöjen kaavoitus- ja maankäyttöasioista kirkkoneuvoston määrittämien periaatteiden mukaisesti.