Konfirmaatio, rippikoulu
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Rippikoulun ja konfirmaation merkitys

Sinä suojaat minua edestä ja takaa, sinä lasket kätesi minun päälleni. (Psalmi 139:5)

Konfirmaatio ja rippijuhlat kuuluvat elämään useimmiten teini-iässä käydyn rippikoulun jälkeen.

Rippikouluja on tarjolla monenlaisia, mutta kaikki rippikoulut voi tiivistää kolmeen sanaan: elämä, usko ja rukous.

Konfirmaatio tarkoittaa vahvistamista. Jumala vahvistaa konfirmoitavan uskoa. Läheiset rukoilevat konfirmoitavan puolesta. Konfirmoitava itse antaa vahvistuksen sille, että hän kuuluu siihen uskoon, johon hänet on kastettu.

Rippikoulun ja konfirmaation merkitys

Rippikoulu perustuu kasteen lailla Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn: ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni; kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” (Matt 28:18-20).

Nuori on oikeutettu käymään rippikoulun sinä vuonna, jolloin hän täyttää 15 vuotta. Rippikoulun tehtävä on auttaa nuorta kasvamaan aikuisuuteen siinä kristillisen uskon hengessä, johon hänet on nuorena kastettu.

Konfirmaatio merkitsee vahvistamista

Rippikoulu päättyy ehtoollismessun yhteydessä pidettävään konfirmaatioon. Sana konfirmaatio on latinaa ja tarkoittaa vahvistamista. Konfirmaatiossa vahvistamme sitä uskoa, johon nuori on kastettu. Konfirmaatiossa rukoilemme nuoren ja hänen läheistensä puolesta ja siunaamme nuoren.

Martti Lutherin mukaan kaikki, mitä ihminen tarvitsee pelastuakseen saadaan lahjana kasteessa. Kastettu tarvitsee ainoastaan uskon, ja opettaminen rohkaisee tähän uskoon. Lutherin mukaan opettaminen merkitsi juuri kasteessa lahjaksi saadun uskon vahvistamista.

Konfirmaation jälkeen nuori saa käydä itsenäisesti ehtoollisella. Konfirmaatio on myös edellytyksenä sille, että nuori voi aikanaan toimia kummina.

Tutustu tarkemmin Kotka-Kymin seurakunnan rippikoulutyöhön täältä

Aikuisrippikoulu

Rippikoulu on perehtymistä elämän ja uskon kysymyksiin. Tämä voi toteutua nuoruudessa tai aikuisena. Useimmat käyvät rippikoulun 15 vuoden iässä, mutta joka vuosi noin 1000 suomalaista aikuista osallistuu luterilaisen kirkon rippikouluun.

Aikuisena voit käydä rippikoulun yksityisesti tai pienessä ryhmässä.

Osa aikuisista tulee rippikouluun, kun suunnitelmissa on kirkkohäät. Joku on saanut kutsun kummin tehtävään, mikä edellyttää rippikoulua ja konfirmaatiota. Joku taas etsii elämänsä suuntaa ja tarkoitusta. Rippikoulu onkin hyvä mahdollisuus punnita elämän arvoja ja valintoja.

Useimmiten rippikoulu päättyy konfirmaatioon, mutta rippikoulun voit myös käydä tulematta konfirmoiduksi. Aikuisrippikoulu ei maksa mitään.

Tapaamisten lukumäärä

Aikuisrippikouluun sisältyy vähintään kaksi papin ja rippikoululaisen tapaamista kasvokkain. Toinen tapaamisista voi olla konfirmaatio. Rippikouluun kuuluu myös osallistumista paikallisen seurakunnan elämään ja toimintaan.

Kesto

Aikuisrippikoulun kesto on vähintään 20 tuntia. Aikuisten tarpeet ja mielenkiinnon kohteet kuitenkin vaihtelevat, joskus voi olla tarpeellista käyttää rippikouluun enemmän aikaa. Elämän ja uskon kysymykset voivat vaatia kypsyttelyä. Jos rippikoulu on Sinulle ajankohtainen, kannattaa olla ajoissa liikkeellä.