Pienryhmät
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Pienryhmät

Erityisnuorisotyö tarjoaa ja toteuttaa erilaisia pienryhmiä. Pienryhmät ovat vertaistuellisia ryhmiä, joissa keskustellaan ja käytetään erilaisia toiminnallisia menetelmiä aiheiden käsittelyn tukena. Voit osallistua sellaisena kuin olet, olla hiljaa tai olla puhelias.

Pienryhmät antavat mahdollisuuden kohdata muita, joilla on samanlainen elämäntilanne kuin itsellä ja samanlaisia kysymyksiä ihmeteltävänä. Yhdessä voidaan etsiä niihin kysymyksiin vastauksia ja jakaa kokemuksia. Ryhmät ovat luottamuksellisia, niin ryhmien ohjaajat kuin osallistujat sitoutuvat siihen, ettei ryhmässä esiin tulevia asioita kerrota eteenpäin.

Ryhmäkertojen määrä ja toteutustavat vaihtelevat ryhmittäin. Ryhmät voivat kokoontua viikottain, joka toinen viikko tai esimerkiksi leirimuotoisesti. Ryhmien koko vaihtelee myös, kuitenkin pääsääntöisesti ryhmien maksimikoko on 8 henkeä.