Lasten eroryhmät
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Lasten eroryhmät

Lasten eroryhmässä käydään läpi lasten ajatuksia, kokemuksia ja tunteita muuttuneesta perhetilanteesta sekä annetaan tietoa siitä, mitä erossa tapahtuu, ja mietitään miten vanhempien ero vaikuttaa lapsen arkeen.

Lapset pääsevät ryhmässä jakamaan ajatuksiaan samankaltaisessa tilanteessa olevien lasten kanssa. Ryhmässä käydään asioita läpi erilaisten toiminnallisten harjoitusten, kertomusten ja leikkien avulla. Ryhmässä opetellaan nimeämään tunteita ja harjoitellaan tunteiden ilmaisua sekä vahvistetaan lapsen selviytymiskeinoja ja tuetaan lapsen itsetuntoa. 

Lapsen tullessa eroryhmään, vanhempien erosta on hyvä olla kulunut vähintään puoli vuotta. Erosta voi olla aikaa myös useampi vuosi.

Ryhmäläiset tavataan yksittäin huoltajan/huoltajien kanssa ennen ryhmän alkamista.