Lomake leirimaksuvapautuksesta
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Lomake leirimaksuvapautuksesta

Myöntämisen perusteet:

  • Voidaan myöntää ainoastaan Kotka-Kymin seurakunnassa kirjoilla oleville lapsille/nuorille.
  • Myönnetään sosiaalisin perustein, ottaen huomioon lapsen/nuoren ruokakunnan tulo- ja menotiedot. Ruokakunnalla tarkoitetaan kaikkia niitä henkilöitä, jotka asuvat lapsen/nuoren kanssa samassa osoitteessa.
  • Hakeminen tapahtuu kirjallisesti tällä lomakkeella.
    Tarvittaessa voidaan pyytää lisätietoja mahdollisista palkka- yms. todistuksista.
  • Hakemukset käsittelee Kasvatuksen työalavastaava Johanna Nyman  luottamuksellisesti
  • Päätöksestä ilmoitetaan hakijalle.
Roskaesto, jätä tyhjäksi:
Lapsen/nuoren tiedot
Etunimet:
Sukunimi:
Lähiosoite:
Postinumero:
Postitoimipaikka:
Puhelin:
Rippikouluryhmä (mikäli hakemus koskee rippikoulua):
Ruokakunnassa asuvien aikuisten tiedot:
Nimi ja ammatti:
Nimi ja ammatti:
Ruokakunnassa asuvien lasten tiedot:
Lapsia yhteensä:
Alle 18 vuotiaita:
Ruokakunnan tulotiedot (sisältäen myös alla olevat tuet)
Koko ruokakunnan bruttotulot (ennen verojen vähentämistä):
Saako joku ruokakunnan jäsenistä seuraavia tukia?
Tuki:
Erityisiä syitä, joihin haluatte vedota:
Vapaamuotoinen selvitys
Kirjoita tähän vapaamuotoinen selvitys perheen tilanteesta ja maksuvapautuksesta
Lomakkeen täyttäjän tiedot
Lomakkeen täyttäjä on:Etunimi:
Sukunimi:
Paikka:
*
Sähköpostiosoite:
Päivämäärä:
Lomakevastaukset käsittelee kasvatuksen työalavastaava Johanna Nyman.
Ennen kuin lähetät lomakkeen alla olevalla painikkeella, varmista että tiedot ovat oikein.