Voimamimmit-ryhmä
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Voimamimmit-ryhmä

Voimamimmit-ryhmä on suunnattu 13-16-vuotiaille nuorille naisille.

 

Ryhmän tavoitteena on, että nuoret naiset

- oppivat tunnistamaan omia tunteitaan,

- löytävät keinoja ilmaista omaa aggressiotaan rakentavasti,

- rohkaistuvat ilmaisemaan omaa tahtoaan,

- tulevat nähdyiksi ja kuulluiksi omana itsenään sekä

- saavat omaa kasvuaan tukevia vertaisryhmäkokemuksia ja aikuisen aikaa.