Uuden seurakunnan tavoitteet
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Talouspäällikkö Matti Ilmivalta esitteli Kotka-Kymin seurakuntayhtymän lukuja. Kuva: Seppo JJ Sirkka

Uuden seurakunnan tavoitteet

Muutoksen tavoitteena on rakentaa jäsenlähtöinen seurakunta - meidän oma seurakuntamme - johon on hyvä kuulua.

Syksyllä 2014 projektiryhmä asetti seurakuntarakenteen muutokselle kaksi tavoitetta: ensimmäinen tavoite on saada aikaan säästöjä ja toinen tavoite on puolittaa jäsenkato. Jotta näihin päästäisiin, pilkottiin tavoitteet pienempiin osiin.

Uudessa seurakunnassa hallinto ja byrokratia kevenee, johtaminen selkeytyy ja strateginen suunnittelu vahvistuu. Yhdessä seurakunnassa voimme myös luoda yhden ja yhtenäisen henkilöstösuunnitelman.
Iso juttu on myös jäsenlähtöisen ajattelun vahvistaminen.

Tavoitteena on, että seurakuntalaisten saamat palvelut eivät huonone.
Uudessa seurakunnassa työntekijöiden liikkuvuus lisääntyy ja toiminta monipuolistuu, kun koko kaupungin aluetta voidaan tarkastella yhtenä yksikkönä.
Yhtenä seurakuntana voimme panostaa enemmän näkyvyyteen ja viestintään.
Messuja järjestetään kirkoissa edelleen, kerhot kokoavat lapsia ja rippikoululeirejä pidetään.
Diakonit auttavat ja viestiä Jumalasta viedään eteenpäin jatkossakin.
Hautausmaat hoidetaan ja seurakunnassa voi asioida niin paikan päällä kuin puhelimitsekin.

Anna-Tiina Järvinen

Paluu