Uuden seurakunnan aikatauluja ja suuntaviivoja
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kevään aikana jokaiselle tarjotaan mahdollisuutta kertoa toiveensa Kotkan kaupunkiin syntyvästä uudesta seurakunnasta. Kotkan, Kymin ja Langinkosken kirkot ovat Kotka-Kymin seurakuntayhtymän seurakuntien kirkkoja. Kuva: Seppo JJ Sirkka

Uuden seurakunnan aikatauluja ja suuntaviivoja

Kevään aikana rakennetaan uutta seurakuntaa. Paljon vanhaa säilyy, mutta samalla tehdään tilaa uudelle

Syksyllä 2015 selvitettiin erilaisia vaihtoehtoja tulevaisuuden seurakuntarakenteeksi ja keväällä 2016 tehdään työtä uuden seurakunnan suunnan valitsemiseksi.
Vuosi alkaa seurakunnan perustehtävän kuvaamisella ja strategian luomisella. Vasta näiden jälkeen lähdetään muodostamaan uuden seurakunnan rakenteita. 

Päälinja on, että uusi seurakunta rakentuu jäsenlähtöisesti.
Jäsenlähtöisyys tarkoittaa toisaalta sen tunnustamista ja tunnistamista, että seurakuntamme koostuu erilaisista jäsenistä, joilla on erilaisia odotuksia ja toiveita seurakunnan suhteen ja toisaalta sitä, että seurakunta on todella yhteisö, jota rakennetaan yhdessä työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten kanssa. Yhteistyössä siis. 

Tavoite on, että kesään mennessä meillä on valmiina suuntaviivat seurakunnan rakenteesta ja että työntekijöille on löytynyt paikat uudessa seurakunnassa. Irtisanomisia ei nyt tarvita, mutta eläköitymisen ja tehtäväjärjestelyjen kautta henkilöstön määrä tulevaisuudessa vähenee.

Näin voit vaikuttaa 

Alkuvuosi kootaan siis seurakunnan perustehtävää ja strategiaa. Paljon vanhaa hyvää säilyy, mutta uudellekin tarvitaan tilaa.
Siksi myös seurakuntalaisilta kysytään, millainen on sinun seurakuntasi 2017? Vastata voi kyselylomakkeella, seurakuntien toiminnoissa jaettavilla korteilla tai vaikka nykäisemällä työntekijää hihasta ja kertomalla toiveistaan.
Sosiaalisessa mediassa tunnuksella #munkinseurakunta2017 löytää kuvia ja kommentteja siitä, millainen tämä uusi seurakuntamme voisi olla.
Kirkkolain määräämät tehtävät kasteesta, jumalanpalveluksista, hautaamisesta, vihkimisestä, diakoniasta ja kasvatuksesta ja lähetystyöstä säilyvät.
Muutos on kuitenkin myös mahdollisuus päivittää työtapoja ja opetella uutta toimintakulttuuria. Se on myös mahdollisuus vaikuttaa!
Kun päälinjat ovat selvät, rakennetaan niiden päälle seurakunnan hallintorakenne. Loppukeväästä pääsemme jo suunnittelemaan vuoden 2017 työtä.

Kirkkohallitus antanee päätöksen uuden seurakunnan muodostamisesta, nimestä ja kirkkoherrasta maaliskuun loppuun mennessä. Uutisoimme päätöksestä, kun sen aika on.

Anna-Tiina Järvinen

Paluu