Millainen on sinun seurakuntasi 2017?
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Uusi Kotka-Kymin seurakunta vuonna 2017

Kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen pohti tuoreeltaan jatkoa kirkkohallituksen päätöksen jälkeen.. Kuva: Seppo JJ Sirkka

Kirkkohallitus antoi päätöksensä uudesta Kotka-Kymin seurakunnasta.

Kirkkohallitus antoi seuraavanlaisen päätöksen uudesta Kotka-Kymin seurakunnasta:

Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakunnista muodostetaan yksi seurakunta 1.1.2017 lukien. Uuden Kotka-Kymin seurakunnan alueena on Kotkan kaupungin alue. Perustettavan seurakunnan kirkkoherraksi siirtyy nykyisen Kymin seurakunnan kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen.

Kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen pohti tuoreeltaan jatkoa kirkkohallituksen päätöksen jälkeen.

 

- Päätös on yhtäläinen tuomiokapitulin lausunnon kanssa ja siinä mielessä mikään ei muuttunut, sanoo Anna-Tiina Järvinen.

- Valmisteluja uudesta seurakunnasta on tehty koko ajan, vaikka päätöksiä ei ole saatu. Tätä edellytti jo tuomiokapitulin lausunto eikä valmistelutyö voinut jäädä odottamaan lopullisen päätöksen saamista.

 

2017

 
- Uutena seurakuntana aloitamme ensi vuoden alusta, ja vaikka paljon on jo tehty, paljon työtä on vielä edessä.
- Käytännön hankaluus on tullut ehkä siitä, että ei ole tiedetty kuka uutta seurakuntaa johtaa ja nyt tämäkin ongelma poistui.
- Valmisteluja on tehty yhteistyössä johtoryhmän ja rakennemuutosprojektin ohjausryhmän kanssa.
- Nyt kun kirkkohallituksen päätöksen jälkeen voidaan lukita kirkkoherran nimi, niin päästään etsimään myös muille omaa paikkaa ja tehtävää organisaatiossa.

Valmistelut jatkuvat

Tuomiokapituli asettaa järjestelytoimikunnan päättämään uuden seurakunnan asioista, kunnes sitten tammikuussa 2017 uusi kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto ottaa ohjat.

- Työntekijöiden kanssa rakennamme organisaatiota, etsitään työntekijöille tiimit ja paikat tehdä työtä.
- Kesällä alkaa toimintasuunnitelmien tekeminen ja uuden, yhtenäisen toimintakulttuurin luominen. Siinä alkaa käytännön valmistelu ensi vuoden alussa alkavalle yhteiselle työlle.

Irtisanomisia ei tule

Uuteen seurakuntaan rakennetaan uudet työtiimit.
- Lähimmät työkaverit voivat vaihtua ja omakin tehtävänkuva saattaa muuttua tässä uuden rakentamisessa.
- Kaikille vakituisille työntekijöille kuitenkin löytyy paikka uudessa seurakunnassa.

Kahdenlaista suhtautumista

Työntekijöillä on uuteen seurakuntaan kahdenlaista suhtautumista odotuksen ja jännityksen väliltä.
- On toiveita, että tutut työntekijät säilyisivät ja tutut ja tärkeät työmuodot ja tapahtumat voisivat jatkossakin kerätä seurakuntalaisia kokoon.
- Toisaalta moni kertoo siitä, miten kaipaa seurakunnalta uudistumista, rohkeita ja raikkaita tuulia, uusia mahdollisuuksia tulla mukaan, uusia tapoja sanoittaa uskoa ja luottamusta Jumalaan.

- Euro on myös voimallinen konsultti. Ymmärretään, että jotain täytyy tehdä, jotta talous saadaan tasapainoon. Kuitenkin kotiseurakunta on monelle rakas ja tärkeä ja on vähän pelottavaakin, että muutoksia tulee.
- Ilmassa on odotusta, jännitystä ja monenlaisia toiveita, mutta myös luonnollista epävarmuutta muutoksen edessä.

Seurakunnan uusi rakenne

Uuden seurakunnan rakenne ei vielä ole ihan valmis.- Kun se valmistuu, tiedotamme asiasta seurakuntayhtymän nettisivuilla. Mutta se, mihin on rakenteenkin tasolla haluttu kiinnittää huomiota, on yksinkertainen johtamisjärjestelmä sekä se, että seurakunta tekee toisaalta työtä eri-ikäisten ja eri elämänvaiheessa olevien kanssa ja sitten taas toisaalta auttaa ihmisiä iästä riippumatta.
- Perinteisesti meillä on ollut vahvaa osaamista ja tekemistä kasvatustyössä ja diakoniatyössä. Nyt näiden rinnalle nousee myös aikuisten kanssa tehtävä työ.
- Iso ja tärkeä muutos on myös panostus viestintään sekä yhteistyöhön kaupungin, seurojen, yhdistysten ja muiden erilaisten toimijoiden kanssa.

Tilaa uudelle

- Yhden seurakunnan etu on se, että pystymme luomaan notkeamman organisaation, joka reagoi paremmin toisaalta taloudellisiin haasteisiin mutta toisaalta myös siihen, miten tämä kaupunki ja maailma muuttuu ympärillämme.
- Muutos mahdollistaa sen, että seurakuntatyötä voidaan ajatella toisella tavalla, jättää pois sellaista mikä ei enää toimi ja toisaalta avata ovia uudenlaisille jutuille ja yhdessä seurakuntalaisten kanssa tehtävälle työlle.

- Seurakuntalaisen etu on esimerkiksi se, että asuinpaikan muutos ei enää vaikuta siihen, mihin seurakuntaan kuuluu.
- Kaikki seurakunnan palvelut ja toiminnot ovat avoimia koko kaupungin asukkaille. Tarjonta siis monipuolistuu ja toivon mukaan päällekkäisyyksiä karsiutuu.
- Kaikki työntekijät ovat käytettävissä eikä tarvitse enää miettiä, voiko esimerkiksi pyytää pappia toisesta seurakunnasta vihkimään tai kastamaan.

- Toivon myös, että sitä hyvää toimintaa mitä seurakunnissa on löydetty, voidaan yhdessä jakaa tulevaisuudessa koko yhteisömme hyväksi.

 

Seppo JJ Sirkka


Kysymys: Millainen on sinun seurakuntasi 2017?

Paluu

Roskaesto, jätä tyhjäksi:
Millainen on sinun seurakuntasi 2017?
Kirjoita tähän mielipiteesi