Keinokuituarkut ja tuhkauurnat kiellettiin
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Hautaustoimen päällikkö Raimo Heikkinen ja erityisammattimies Tomi Kokko esittelivät arkkujen verhoiluun käytettyjä keinokuituisia ja maatumattomia materiaaleja Kymen krematoriossa.

Keinokuituarkut ja tuhkauurnat kiellettiin

Suomalaiseen hautauskulttuuriin on kuulunut kangasverhoiltu arkku ja jatkossa arkkujen verhoilussa on tarkoitus käyttää vain luonnonmateriaaleja, toteaa hautausalalla toimiva Tarja Orava.

Keinokuituisten arkkumateriaalien käyttö on kielletty 1.1.2017 alkaen Kymen krematoriossa tuhkattavissa ja Kotka-Kymin seurakunnan hautausmaille haudattavissa arkuissa ja tuhkauurnissa.

Keinokuituisten arkkumateriaalien käytön ongelmat ovat liittyneet erityisesti työturvallisuuteen, krematorioiden uunimuurausten kestävyyteen ja hiukkaspäästöihin sekä maatumattomuuteen.

Synteettiset keinokuitumateriaalit kuluttavat krematorioiden uunimuurauksia enemmän kuin luonnonmateriaalit ja Suomessa krematorioiden  uunit eivät kestä yhtä kauan kuin samanlaiset uunit muissa Pohjoismaissa.

Suomessa ei muista pohjoismaista poiketen ole määritelty, millaista arkuissa käytettävien kankaiden tulisi olla.


Terveydensuojeluasetus sanoo, että vainajan ruumis on haudattava arkussa tai tuhkattava krematoriossa.
Kirkon yhteinen hautaustoimen ohjesääntö puolestaan sanoo, että ruumis on haudattava helposti maatuvassa arkussa ja vainajan tuhka on haudattava helposti maatuvassa uurnassa.
Ruumiin hautaaminen voidaan erityisistä syistä sallia myös ilman arkkua, mikäli terveydensuojelusäännökset sen sallivat.

Ympäristövaikutukset huomioidaan

Arkunvalmistajat ovat suosineet keinokuituisia polyesterikankaita niiden helpon käsiteltävyyden vuoksi.

Kieltämällä synteettisten keinokuitujen ja muovimateriaalien käyttö arkuissa voidaan taata niiden leimahtamattomuus ja hidas syttyminen krematorion uunissa ja toisaalta helppo maatuminen.


- Koska laissa ei ole säädetty riittävän yksityiskohtaisesti tuhkattavien arkkujen vaatimuksia, kulkeutuu krematorioihin arkkuja, jotka eivät sinne kuuluisi, kertoo Suomen hautaustoiminnan keskusliiton pääsihteeri Matti Karjalainen.

- Olemme sopimassa nyt alan toimijoiden kesken siirtymäajasta, jonka kuluessa pääsisimme eroon arkkujen keinokuiduista koko maassa. Mielestäni keinokuituisten arkkujen hyväksymisen pitäisi päättyä kaikkialla ensi vuoden alussa, sanoo Karjalainen.

Ekologisten vaihtoehtojen kasvava kysyntä hautausasioissa on aiheuttanut myös sen, että lähes kaikilla arkku- ja uurnavalmistajilla on tarjolla malleja, joiden haitalliset ympäristövaikutukset on minimoitu.
- Keinokuituisten materiaalien käytön kieltäminen arkuissa on ollut odotettua, Tarja Orava Kotkan Hautaus- ja Kukkapalvelusta sanoo.

- Tähänkin saakka meillä on ollut tarjolla puuvilla- ja pellavakankaisia arkkuja, mutta  keinokuituvalmisteisten arkkujen halvempi hinta on suunnannut omaisten valintaa niihin.

Seppo JJ Sirkka

Palavat muoviroiskeet voivat pysäyttää syöttövaunun liian aikaisin ja krematorion huonetilaan pääsee haitallisia palokaasuja, joille krematorion työntekijät altistuvat.