Uutta seurakuntaa rakennetaan!
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Työntekijöiden irtisanomisia ei tarvita, kun siirrytään uuteen Kotka-Kymin seurakuntaan. Kuvat: Seppo JJ Sirkka

Uutta seurakuntaa rakennetaan!

Tulevan Kotka-Kymin seurakunnan työntekijät olivat jälleen koolla Ristiniemessä miettimässä uuden seurakunnan rakenteita, työaloja ja tiimejä. Edellisten kokoontumisten pohjalta oli johtoryhmässä työstetty strategiaa ja rakennettu organisaatiomallia.

Strategiassa esille nousevat yhdessä tekeminen, uuden etsiminen ja vanhan hyvän säilyttäminen. Myös talouden tasapainoon saaminen ja jäsenkadon väheneminen ovat strategian osa-alueina. Yhdessä tekeminen tarkoittaa toisaalta yhteistyötä nykyisten työala- ja seurakuntarajojen yli ja toisaalta myös yhteistyötä erilaisten järjestöjen, toimijoiden ja monenlaisten ihmisten kanssa.
Viranhaltijoilla on tietenkin oma vastuunsa työn suunnittelusta, toteutuksesta ja budjetista, mutta ajatus on se, että yhdessä me kaikki, työntekijät ja seurakuntalaiset, olemme vastuussa uudesta seurakunnasta.
Tärkeä painopistealue on myös viestintä, joka ei tarkoita vain tiedottamista. Viestintä on vielä enemmän vuorovaikutusta ja näkymistä niin virtuaalisessa todellisuudessa kuin kotkalaisessa katukuvassakin.

Uudessa seurakunnassa on mahdollisuus sekä lähteä tekemään asioita uudella tavalla että etsimään uusia toimintatapoja. Se tarkoittaa myös sitä, että erilaiset seurakuntalaiset otetaan entistä paremmin huomioon, kun mietitään uusia toimintoja ja tapahtumia. Vanhan hyvän säilyttäminen tarkoittaa sitä, että kaikkea ei ole tarkoituskaan muuttaa. Edelleen tehdään työtä eri-ikäisten kanssa, pidetään messuja, toimitetaan kasteita, hautajaisia ja vihkimisiä, autetaan ihmisiä hädässä, kokoonnutaan piireihin ja kerhoihin, käydään rippikoulua. Vanhaan hyväänkin voidaan silti etsiä uusia näkökulmia.

Seuraava askel on tarkentaa vielä johtamisjärjestelmää, rakentaa luottamushenkilöorganisaatio ja etsiä työntekijöille omat paikat ja tehtävät. Kaikki vakituiset viran- ja toimenhaltijat siirtyvät uuteen seurakuntaan, joten irtisanomisia ei tule. Loppukeväästä jo tiedämme, millaisissa työtiimeissä alamme suunnittelemaan tulevaa, ensimmäistä yhteistä vuotta 2017.

Anna-Tiina Järvinen
Kirkkoherra
Kymin seurakunta

Anna-Tiina Järvinen, Matti Ilmivalta, Jukka Lopperi ja Hannu Marttila ovat johtoryhmässä työstäneet uuden seurakunnan strategiaa ja organisaatiomallia.