Kotka-Kymin seurakunnan järjestelytoimikunta aloitti työnsä!
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Ensimmäiseen Kotka-Kymin seurakunnan järjestelytoimikunnan kokoukseen osallistuivat Kaisa Rönkä puheenjohtajana, Mikko Hauhia, Anna-Tiina Järvinen, Seppo Eerola, Jatta Tiihonen sihteerinä, Onni Hämäläinen, Eine Hänninen, Jorma Korpela hallintojohtajana, Silja Neiglick, Heikki J. Oksanen ja Aimo Ilomäki.

Kotka-Kymin seurakunnan järjestelytoimikunta aloitti työnsä!

Ensimmäisen kokouksen asialistalla oli mm. vahvistaa uuden seurakunnan viranhaltija- ja luottamushenkilöorganisaatio.

 Kotka-Kymin seurakunnan järjestelytoimikunta aloitti työnsä!

Kotkan evankelis-luterilaisten seurakuntien rakennemuutoshanke etenee myötätuulessa. Kirkkohallitus on tehnyt päätöksen yhdistymisestä ja Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on asettanut järjestelytoimikunnan valmistelemaan uuden seurakunnan asioita. Nykyiset toimielimet, yhteinen kirkkovaltuusto ja yhteinen kirkkoneuvosto sekä seurakuntaneuvostot voivat päättää vain tätä vuotta ja nykyisiä seurakuntia ja seurakuntayhtymää koskevista asioista. Siksi tarvitaan järjestelytoimikunta valmistelemaan uutta seurakuntaa.

Seurakuntaneuvostot ovat keskuudestaan valinneet kolme jäsentä/seurakunta. Lisäksi tuomiokapituli määräsi järjestelytoimikuntaan uuden seurakunnan kirkkoherran Anna-Tiina Järvisen. Järjestelytoimikunta kutsui sihteeriksi Jatta Tiihosen ja hallinnon asioita esittelemään hallintojohtaja Jorma Korpelan. Ensimmäinen kokous pidettiin torstaina 9.6. Järjestelytoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Kaisa Rönkä.

Ensimmäisen kokouksen asialistalla oli vahvistaa uuden seurakunnan viranhaltija- ja luottamushenkilöorganisaatio. Käytännössä se tarkoittaa sitä, millaisella rakenteella työtä lähdetään tekemään ja miten luottamushenkilöt osallistuvat päätöksentekoon seurakunnassa.
Seurakuntatyö jakaantuu 7 työalaan, jotka ovat jumalanpalvelukset, musiikki, varhaiskasvatus, kasvatus, aikuiset, diakonia ja sielunhoito. Näiden työalojen työtä tukemaan on rakennettu 4 ryhmää, joita puolestaan ovat kirkkoherranvirasto, viestintä, talous ja kiinteistöpalvelut sekä verkosto- ja yhteiskunnallinen työ.
Verkostotyö tarkoittaa yhteiskunnallista työtä, vapaaehtoistyön ja maahanmuuttajatyön koordinointia sekä erilaisten yhteistyöverkostojen kanssa tehtävää työtä. Kaikkea tätä on tehty aikaisemminkin, mutta nyt ne on koottu yhteen. Näiden työntekijöiden tehtävä on toisaalta tuoda seurakuntaa vahvemmin mukaan kaupunkimme toimijoiden joukkoon ja toisaalta auttaa työalojen työntekijöitä tuomalla osaamista ja apua erilaisissa verkostoihin, maahanmuuttajiin ja vapaaehtoisiin liittyvissä kysymyksissä.
Sielunhoidon työala sisältää sairaalasielunhoidon ja perheneuvonnan lisäksi myös mm. palvelevan puhelimen ja muuta sielunhoidon erikoisosaamista.

Järjestelytoimikunta päätti jatkaa viestintäpäällikön toimen valmistelua. Lisäksi se päätti, että uudessa Kotka-Kymin seurakunnassa tuloveroprosentti (kirkollisvero) on 1,50. Se on sama kuin nykyisessä seurakuntayhtymässä.

Järjestelytoimikunta jatkaa työtään elokuussa. Pääasiassa syksyn aikana valmistellaan asioita uuden Kotka-Kymin seurakunnan ensimmäiseen kirkkovaltuuston kokoukseen, joka pidetään heti tammikuun alussa 2017. Syksyn aikana työntekijät valmistelevat ensimmäisiä toimintasuunnitelmia ja budjetteja uusissa työaloissa ja yhtenä seurakuntana. Tärkeää materiaalia valmistelussa ovat alkuvuodesta kootut palautekortit ja sähköpostipalautteet. Niiden kautta myös seurakuntalaisten ääni kuuluu jo valmistelutyössä.

Tietoa seurakuntien veroista ja muista tuloista

Neljä viidesosaa seurakuntien tuloista on verotuloja.

Kirkollisvero

Kirkon jäsen maksaa kirkollisveroa sille seurakunnalle, jonka alueella hän asui edellisen vuoden lopussa. Kirkollisveroprosentin keskiarvo maamme seurakunnissa oli viime vuonna 1,4. Veroprosentti vaihtelee yhdestä prosentista kahteen prosenttiin.
Kirkollisvero kerätään valtion- ja kunnallisveron yhteydessä. Kirkko korvaa verohallinnolle valtiolle verojen keräämisestä aiheutuvat kulut (noin 22 miljoonaa euroa vuonna 2013).

Yhteisövero

Tämän vuoden alusta lähtien yhteisövero-osuus on lakannut olemasta ja tilalle on tullut valtion talousarviomäärärahoista maksettava rahoitus, jolla rahoitetaan seurakuntien lakimääräisiä tehtäviä.

Aikaisemmin yritykset ja yhteisöt maksoivat valtiolle tilivuoden voitostaan yhteisöveroa. Osa siitä tilitettiin kirkolle. Evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon yhteinen osuus yhteisöveron tuotosta oli 2,81 prosenttia vuonna 2014.

Kirkon yhteisöverosta saama osuus on tukea yhteiskunnallisesti tärkeiden tehtävien hoitamisesta. Niihin lasketaan hautaustoimi, kirkonkirjojen pito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpito. Esimerkiksi hautaustoimen, väestökirjanpitoon ja kansallisen kulttuuriperinnön ylläpitoon liittyvien tehtävien kulut olivat noin 143 miljoonaa euroa vuonna 2013.

Anna-Tiina Järvinen
Kirkkoherra

Järjestelytoimikunnan jäsenet ylärivissä vasemmalta ovat Kaisa Rönkä, Heikki J. Oksanen, Anna-Tiina Järvinen, Mikko Hauhia ja Seppo Eerola. Alarivissä vasemmalta ovat Aimo Ilomäki, Silja Neiglick, Eine Hänninen ja Onni Hämäläinen.