Tilojen esteettömyys
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Tilojen esteettömyys

Esteettömyys Kotka-Kymin seurakunnan kiinteistöissä

Lähes kaikki seurakunnan tilat soveltuvat liikuntaesteiselle ainakin jos avustaja on käytettävissä. Uusimpiin tiloihin pääsee pyörätuolilla myös ilman avustajaa.

Kymin kirkko

Kirkon pohjoispäädystä pääsee pyörätuolilla. Käytettävissä on hyvä siirrettävä luiska. Saman luiskan voi laittaa alttarille vievään portaikkoon. Toimii myös sähköpyörätuolin kanssa. Kirkon wc-tilaan ei pääse pyörätuolilla. Induktiosilmukka kuuluu parhaiten keskikäytävällä.

Helilän seurakuntatalo

Kymin kirkon vieressä
Taloon pääsee hyvin luiskaa pitkin pyörätuolilla ja alakerrassa liikkuminen on esteetöntä. Toiseen kerrokseen,  jossa sijaitsevat  päiväkerhotilat, ei pyörätuolilla pääse. Rakennuksessa on hyvä invawc. Induktiosilmukkaa ei ole.

Karhulan seurakuntakeskus

Seurakuntakeskukseen pääsee hyvin luiskaa myöten sähköpyörätuolilla.  Manuaalipyörätuolilla pääsee invawc:hen. Virastoon ja seurakuntasaliin on esteetön pääsy.  Seurakuntasalissa on induktiosilmukka.

Sunilan seurakuntatalo

Seurakuntataloon on esteetön pääsy pyörätuolilla. Salissa ja kahviossa liikkuminen on esteetöntä.  Toisen kerroksen kokoontumistiloihin ei pyörätuolilla pääse. Talossa on invawc.

Kotkan kirkko

Korkeavuorenkadun puoleisesta päätyovesta pääsee kirkkoon hyvin luiskaa myöten. Ovella on soittokello. Alttarille ei pääse pyörätuolilla, mutta ehtoollinen jaetaan etupenkkiläisille ensin. Alttarin portaiden vasemmalla puolella on kaide. Kirkossa ei ole invawc:tä. Kirkossa on induktiosilmukka.

Kotkan seurakuntakeskus

Seurakuntakeskuksen saliin pääsee sisäpihan puoleisesta ovesta pyörätuolilla. Aulatilaan, jossa on naulakot, ei pyörätuolilla pääse. Portaikossa on vaarallinen, liukas irtoluiska, joka on liian jyrkkä pyörätuolille tai rollaattorille.  Toiseen kerrokseen, jossa sijaitsee kokoustiloja, ei pyörätuolilla pääse. Talossa ei (kyltistä huolimatta) ole toimivaa invawc:tä. Salissa on induktiosilmukka.

Langinkosken kirkko

Kirkkoon ja sen viereiseen seurakuntasaliin ( Toivonsali) on esteetön sisäänpääsy ja kulku. Eteisessä on invawc. Kirkossa on induktiosilmukka.

Langinkosken virastotalo

Virastoon on vuoden 2009 remontissa turvattu esteetön kulku, lämmitettävä ulkoluiska ja sähköovet. Talossa on invawc. Toimistotiloihin (myös diakoniatoimistoon) on esteetön kulku.

Aittakorven seurakuntatalo

Seurakuntatalon pääoven luiska on liian jyrkkä pyörätuolille ja ulko-oven kynnys korkea. Avustajan kanssa pääsee sisälle muutoin esteettömään rakennukseen. Talossa on invawc.

Mussalon seurakuntakoti

Seurakuntakodin tilat ovat esteettömät, raputtomat. Manuaalipyörätuolilla pääsee wc:hen. Talossa ei ole induktiosilmukkaa.

Ristiniemen leirikeskus

Leirikeskuksen tilat ovat esteettömät.  Ulko-ovilla sekä päärakennukseen että majoitustiloihin on luiskat. Kiinteistön sisätilat ovat esteettömät. Sekä päärakennuksessa että majoitustiloissa on invawc. Rantasaunaan kulku on esteetön ja saunaan pääsee liikuntaesteinen joko suihkutuolissa tai matalia lauteita myöten. Leirikeskuksessa pidetään liikuntavammaisten ja näkövammaisten leirejä.

Höyterin leirikeskus

Leirikeskuksen päärakennuksen takaovella on luiska liikuntaesteisille. Liisanpirttiin on korkea rappu ja sisätiloissa rappuja kokoontumistilan ja majoitustilojen välillä. Talossa ei ole invawc:tä. Ruokailurakennukseen johtavien rappujen vieressä on luiska..

Esteettömmyyden tavoitteena kirkko kaikille

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vammaistyön tavoitteena on tuoda kristillinen usko vammaisten ulottuville. Kirkon vammaispoliittinen ohjelma pyrkii luomaan yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua seurakunnan ja kirkon toimintaan.

Saavutettavuus on yksi tärkeimmistä osallistumisen edellytyksistä.  Fyysiset rakenteet voivat olla yksi osallistumisen esteistä. Suomessa on nykyaikainen lainsäädäntötasoinen uudisrakentamista koskeva sitova normisto (L 132/1999, A 895/1999). Sen tavoitteena on vammaisten henkilöiden esteetön pääsy julkisiin rakennuksiin sekä liike- ja palvelutiloihin.
 
Kun seurakunnat rakentavat uutta ja korjaavat vanhaa, tulee niiden toteuttaa saavutettavuutta läpäisyperiaatteen mukaisesti. Kirkkosalien lisäksi seurakunnan toimisto- ja palvelutilojen sekä seurakuntakeskusten majoitus-, ruokailu-, wc-, sauna- ja muiden tilojen tulee olla vammaisille saavutettavia. Tavanomaisten kulkureittien tulee olla liikkumisesteisille sopivia, vain poikkeustapauksissa tehdään erillisratkaisuja. Kirkon keskusrahasto avustaa nykyisen avustusjärjestelmänsä kautta esteettömyyden toteuttamista. (Lähde: Kirkko kaikille, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vammaisohjelma, 13.8.2003, s. 5, 12 -13.)