Seurakuntatyön johtokunta 2019-2022
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Seurakuntatyön johtokunta 2019-2022

Varsinaiset jäsenet Varajäsenet
Pirjo Romppanen, puheenjohtaja Risto Hokkanen
Marianne Bruce, varapuheenjohtaja Sini Airaksinen
Martti Pentti Timo Vornanen
Joonas Penttilä Juha Tilli
Isabelle Pekonen Tarja Paavola
Petri Sällilä Risto Laaksonen
Pasi Pöllänen Haitao Yu
Tarja Karell Galina Mikhaylova
Anna-Tiina Järvinen, kirkkoherra  

 

Johtokunnan kokouksissa on puhe- ja läsnäolo-oikeus talousjohtajalla, viestintäpäälliköllä ja työalavastaavilla.

Johtokunnan tehtävänä on:
1) johtaa, kehittää ja tukea seurakuntatyötä, edistää seurakunnan toimintastrategian tavoitteiden toteutumista
2) vastata seurakuntatyön tehtäväalueiden keskinäisestä yhteistyöstä ja niiden yhteyksistä seurakunnan tukipalveluihin
3) vastata seurakuntatyön viestinnästä
4) vastata yhteyksistä rovastikunnan ja hiippakunnan toimijoihin, työaloilla toimiviin viranomaisiin, yhteisöihin ja yhdistyksiin
5) laatia kirkkoneuvostolle seuraavaa vuotta varten seurakuntatyön toiminta- ja taloussuunnitelma ja lähivuosien toiminta- ja taloussuunnitelma ja henkilöstöohjelma. Laatia edelliseltä vuodelta toiminta- ja arviointikertomus.
6) päättää kirkkovaltuuston hyväksymän määrärahakehyksen puitteissa myönnettyjen määrärahojen käytöstä ja tehdä tarvittaessa päätökset kustannuspaikkojen välisistä määrärahasiirroista. Seuraa, arvioi ja vastaa vahvistetun toiminta- ja taloussuunnitelman noudattamista.
7) päättää seurakuntatyön vastuualueen viranhaltijoiden ja työntekijöiden koulutuksesta. Hyväksyy vastuualueen kehittämis- ja koulutussuunnitelmat.
8) tehdä ehdotus kirkkoneuvostolle johtokunnan alaisuudessa toimivista määräaikaisista toimikunnista ja kehittämistyöryhmistä."