Kotka-Kymin seurakunnan ensimmäinen kirkkovaltuusto kokoontui
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Ensimmäiseen kirkkovaltuuston kokoukseen osallistuneet ryhmäkuvassa Toivonsalissa 4. tammikuuta.
Kuva: Seppo Sirkka

Kotka-Kymin seurakunnan ensimmäinen kirkkovaltuusto kokoontui

Uuden Kotka-Kymin seurakunnan historian ensimmäinen kirkkovaltuuston kokous pidettiin 4. tammikuuta Langinkosken kirkon Toivonsalissa.

Kokouksen avasi valtuutettu Silja Neiglick ja kokouksessa valittiin vuosiksi 2017-2018 uuden seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi Heikki J. Oksanen ja varapuheenjohtajaksi Aimo Ilomäki.

Kaisa Rönkä valittiin kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi ja kirkkoneuvoston jäseniksi valittiin Seppo Eerola, Onni Hämäläinen, Reino Korhonen, Jukka Lemmetyinen, Ville Mielonen, Silja Neiglick, Pirjo Romppainen, Marja-Leena Saastamoinen ja Kari Seppänen.

Kokouksessa suoritettiin lisäksi suhteellisten vaalien vaalilautakunnan, kiinteistö- ja hautaustoimen sekä seurakuntatyön johtokuntien vaalit.

Kirkkovaltuusto hyväksyi Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön, taloussäännön, luottamushenkilöiden palkkiosäännön ja seurakunnan strategian 2017-2018, joka on esitetty perustehtävä-, visio- ja arvot-otsikoin seuraavasti:

Perustehtävä: Armon sanoja, rakkauden tekoja.

Visio: Aktiivisen seurakuntaelämän, kohtaamisen ja palvelun yhteisö.

Arvot: Toimintamme perustuu rakkauden kaksoiskäskyyn ”Rakasta Herraa, Jumalaasi yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” Käytännössä se tarkoittaa sitä, että käsky luo arvopohjamme ja heijastuu kaikkeen toimintaamme.

Lisäksi kirkkovaltuusto hyväksyi vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman ja investointiohjelman 2017, seurakunnan toimintasuunnitelman 2017-2018, hautainhoitorahaston säännöt sekä talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2017, Kotkan diakoniarahaston uudet säännöt ja rahaston toimintasuunnitelman vuodelle 2017.

Kotka-Kymin seurakunnan kirkkovaltuustoon kuuluvat varsinaisina jäseninä Korhonen Reino, Rönkä Kaisa, Kotiniemi Topias, Leskinen Pirkko, Koivukoski Jouko, Hauhia Mikko, Kekkonen Antero, Hämäläinen Onni, Lemmetyinen Jukka, Oksanen Heikki, Pekonen Isabelle, Mansikkamäki Aarno, Romppanen Pirjo, Hentunen Kari, Hynninen Marja, Räsänen Veikko, Eerola Seppo, Osola Pirjo, Hänninen Eine, Saastamoinen Marja-Leena, Airaksinen Sini, Torkkeli Antti, Penttilä Joonas, Hellgren Pirjo, Lippo Jari, Neiglick Silja, Ilomäki Aimo, Mielonen Ville, Säämänen Juha, Heino Tapio, Vuorimaa Jari, Pohjantuli Marika ja Harsia Päivi.

Seurakuntatyön johtokunnan puheenjohtaja Pirjo Romppanen ja kirkkovaltuuston puheenjohtaja Heikki j. Oksanen.
Kuva: Seppo Sirkka