Rovasti Parjanen vs. lääninrovastiksi
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Rovasti Juha Parjanen toimii loppuvuoden kirkkoherra Juha Tanskan sijaisena tämän siirtyessä kouluttajaksi Kirkon koulutuskeskukseen.

Rovasti Parjanen vs. lääninrovastiksi

Rovasti Juha Parjanen toimii Kotkan rovastikunnan vs. lääninrovastina, kun Haminan seurakunnan kirkkoherra ja lääninrovasti Juha Tanska siirtyy loppuvuodeksi johtamiskouluttajaksi Kirkon koulutuskeskukseen Järvenpäähän.

Kotkan rovastikuntaan kuuluvat Kotka-Kymin, Haminan ja Pyhtään seurakunnat sekä Miehikkälän ja Virolahden kappeliseurakunnat.

– Lääninrovasti on rovastikunnan pappien esimies ja vs. lääninrovastina hoidan normaalissa järjestyksessä eteeni tulevat lääninrovastin virkavastuulle kuuluvat tehtävät.

– Sijaisena uusien linjauksien tekeminen ei kuulu tehtäviini, kertoo rovasti Juha Parjanen.

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt kirkkoherra, TT Juha Tanskalle virkavapautta Haminan seurakunnan kirkkoherran ja Kotkan rovastikunnan lääninrovastin viroista 1.2.-31.12.2017 väliseksi ajaksi.
Tanskan virkavapauden aikana Haminan seurakunnan vs. kirkkoherrana ja vs. Kotkan rovastikunnan lääninrovastina toimii rovasti Juha Parjanen.

Seppo JJ Sirkka