Kotka-Kymin seurakunnan tilat kirkkoja lukuun ottamatta käytettävissä samaa sukupuolta olevien parien puolesta ja kanssa rukoiluun
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kuva: Sanna Krook

Kotka-Kymin seurakunnan tilat kirkkoja lukuun ottamatta käytettävissä samaa sukupuolta olevien parien puolesta ja kanssa rukoiluun

Maaliskuun alussa Suomessa tulee voimaan avioliittolaki, joka mahdollistaa samaa sukupuolta olevien avioliiton. Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa avioliittoon vihkimisen ehdoista ei ole tehty uusia päätöksiä. Piispainkokouksen ohjeen mukaisesti pappi ei voi vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja. Myöskään kirkkotilat eivät ole käytettävissä vihkimistä varten. Pappi tai muu seurakunnan työntekijä voi rukoilla samaa sukupuolta olevien siviiliavioliiton solmineiden henkilöiden kanssa ja heidän puolestaan.

Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoneuvosto äänesti kirkkotilojen käytöstä

Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 22.2.2017, että rukous samaa sukupuolta olevien siviiliavioliiton solmineiden henkilöiden kanssa ja heidän puolestaan voidaan järjestää seurakunnan tiloissa kirkkoja lukuun ottamatta. Kirkkoneuvosto äänesti asiasta lukemin 4-7.

Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen esitti kirkkoneuvostolle, että seurakunnan tiloissa olisi mahdollista rukoilla samaa sukupuolta olevien parien kanssa ja puolesta sekä pareilla olisi mahdollisuus käyttää myös seurakunnan tiloja hääjuhlaansa varten.

Kirkkoneuvoston jäsen Ville Mielonen teki vastaesityksen kirkkoherran esitykselle, jossa esitettiin, että seurakunnan kirkoissa ei voida rukoilla samaa sukupuolta olevien siviiliavioliiton solmineiden henkilöiden puolesta ja kanssa, päiväjumalanpalveluksen esirukouksessa voidaan rukoilla vain kirkollisen avioliiton solmineiden puolesta sekä, että seurakunnan tilat ovat käytettävissä perhejuhlia varten.

Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoneuvosto äänesti asiasta lukemin 4-7, jolloin Mielosen tekemä vastaesitys tuli kirkkoneuvoston viralliseksi päätökseksi.

Seurakunnan muita tiloja on lisäksi mahdollista käyttää erilaisia perhejuhlia varten.
Kirkkoherranvirastossa tutkitaan jatkossa kaikkien avioliittoon aikovien parien avioliiton esteet, jos jompikumpi puolisoista on seurakunnan jäsen.