Jumalanpalveluksen esirukouksessa rukoillaan kaikkien puolesta
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Jumalanpalveluksen esirukouksessa rukoillaan kaikkien puolesta

Maaliskuun alussa Suomessa tulee voimaan avioliittolaki, joka mahdollistaa samaa sukupuolta olevien avioliiton. Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa avioliittoon vihkimisen ehdoista ei ole tehty uusia päätöksiä. Piispainkokouksen ohjeen mukaisesti pappi ei voi vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja. Myöskään kirkkotilat eivät ole käytettävissä vihkimistä varten. Pappi tai muu seurakunnan työntekijä voi rukoilla samaa sukupuolta olevien siviiliavioliiton solmineiden henkilöiden kanssa ja heidän puolestaan.

Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoneuvosto äänesti kirkkotilojen käytöstä

Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 22.2.2017, että rukous samaa sukupuolta olevien siviiliavioliiton solmineiden henkilöiden kanssa ja heidän puolestaan voidaan järjestää seurakunnan tiloissa kirkkoja lukuun ottamatta. Kirkkoneuvosto äänesti asiasta lukemin 4-7.

Kirkossa voidaan päätöksenkin jälkeen rukoilla kaikkien ihmisten puolesta, kuten aiemminkin. Esirukouksen sisältöön voi jokainen vaikuttaa lähettämällä esirukouspyynnön. Esirukouspyyntöjä voi lähettää seurakunnalle esimerkiksi seurakunnan internetsivujen kautta tai kertomalla esirukouspyynnön seurakunnan työntekijälle. Näiden kaikkien asioiden puolesta rukoillaan normaalisti esirukouksessa jumalanpalveluksessa, kuten tähänkin asti.

Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen esitti kirkkoneuvostolle, että seurakunnan tiloissa olisi mahdollista rukoilla samaa sukupuolta olevien parien kanssa ja puolesta sekä pareilla olisi mahdollisuus käyttää myös seurakunnan tiloja hääjuhlaansa varten.

Kirkkoneuvoston jäsen Ville Mielonen teki vastaesityksen kirkkoherran esitykselle, jossa esitettiin, että seurakunnan kirkoissa ei voida rukoilla samaa sukupuolta olevien siviiliavioliiton solmineiden henkilöiden puolesta ja kanssa, päiväjumalanpalveluksen esirukouksessa voidaan rukoilla vain kirkollisen avioliiton solmineiden puolesta sekä, että seurakunnan tilat ovat käytettävissä perhejuhlia varten.

Kirkkotilojen käyttö Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin ratkaistavaksi

Koska kirkkoherran ja kirkkoneuvoston mielipiteet ovat eroavaisia, lähtee asia eteenpäin ratkaistavaksi Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituliin. Tästä asiasta määrää kirkkojärjestyksen 9 luvun 7§. Jos kirkkoherra ja kirkkoneuvosto ovat eri mieltä jumalanpalvelusta, kirkollista toimitusta, kirkon, siunauskappelin tai kappelin käyttöä taikka seurakunnan päätettävissä olevia kolehteja koskevasta kysymyksestä, asia on saatettava tuomiokapitulin ratkaistavaksi.

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli käsittelee asian tulevassa kokouksessaan kevään aikana.