Yhteisvastuukerääjänä jo toistakymmentä vuotta
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Yhteisvastuukeräykseen lahjoittamalla pääsemme auttamaan myös niitä vaikeuksissa olevia lähimmäisiämme, joita emme edes tunne, kannustaa vapaaehtoinen yhteisvastuukerääjä Aimo Ilomäki.

Yhteisvastuukerääjänä jo toistakymmentä vuotta

Yhteisvastuu on vuosittain toteutettava kirkon diakoniakeräys, jonka tuotto jaetaan kotiseurakunnan, kirkon diakoniarahaston, kotimaisen kohteen ja Kirkon Ulkomaanavun toteuttamien avustushankkeiden kesken.

Kotkalainen Aimo Ilomäki on ollut tekemisissä Yhteisvastuun kanssa lipas- ja listakerääjänä jo lähes kaksikymmentä vuotta.

– Olen nähnyt tehtäväkseni olla omalta osaltani auttamassa heitä, joilla syystä tai toisesta menee vielä huonommin kuin minulla tai sinulla.

– Lisäksi lukemattomat kohtaamiset tuttujen ja ventovieraiden kanssa antavat voimavaroja keräämisen jaksamiselle vuodesta toiseen.

­Alkuvuosilta Ilomäelle on jäänyt mieliin erityisesti eurojen käyttöönotto, jolloin keräystulokset pomppasivat huomattavasti aikaisemmista vuosista.
– Kahdenkympin seteli oli lahjoittajien mielissä edelleen se kahdenkympin seteli, vaikka olikin kuusinkertaistunut markka-ajoista.

Viime vuonna suomalaiset lahjoittivat Yhteisvastuukeräykselle 3,45 miljoonaa euroa. Varoilla torjuttiin nuorten syrjäytymistä Suomessa ja Ugandassa.

Vuonna 1949 perustetusta Yhteisvastuukeräyksestä on tullut suomalaisten yhteinen hyväntekeväisyyskeräys, joka nostaa esiin hädän ääripäitä ja auttaa heitä, jotka hädästään huolimatta jäävät ilman apua.

– Yhteisvastuulle on aina ollut helppo kerätä, koska YV tunnetaan brändinä hyvin ja että kerätyt varat menevät luotettavasti keräyskohteisiin, sanoo Ilomäki yksi Yhteisvastuun noin 40 000 vapaaehtoisesta.
Kotkassa nämä arkienkeleiksi kutsutut vapaaehtoiset kerääjät ovat olleet liikkeellä keräyslistojen ja -lippaiden helmikuun alusta lähtien.

Keräykseen osallistuvat kaikki Suomen evankelis-luterilaiset seurakunnat ja keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti.

Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja yksi Suomen suurimmista vuosittain järjestettävistä kansalaiskeräyksistä.
Yhteisvastuu puhuu rakkaudesta ja siitä, kuinka heräisimme huomaamaan vaikeuksissa olevat ihmiset.

Keräyksen tunnus on sydän ja sen keskellä oleva risti, joka muistuttaa meitä ilman ehtoja rakastavasta Jeesuksesta.

­­Keräyksellä autetaan hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa.

Ihminen ei ole kauppatavaraa

Suomessa keräysvaroilla autetaan ihmiskaupan uhreja. Keräyksen kansainvälisessä esimerkkikohdemaassa Jordaniassa tuetaan Syyriasta sotaa paenneiden nuorten koulutusta ja toimeentuloa, mikä ennaltaehkäisee altistumista ihmiskaupalle ja muulle hyväksikäytölle.

Jordaniassa yhteisvastuuvaroin tuettavan avustustyön painopisteenä on työllistymistä tukeva koulutus, harrastusmahdollisuudet ja psykososiaalinen tuki noin 12−30-vuotiaille leireillä ja paikallisissa yhteisöissä asuville Syyrian pakolaisille. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.

Suomessa yhteisvastuuvaroin autetaan ihmiskaupan uhreja yhteistyössä Monika-Naiset liitto ry:n, Pakolaisneuvonta ry:n, Pro-tukipiste ry:n ja Rikosuhripäivystyksen kanssa.
Keräysvaroilla kehitetään tukihenkilötoimintaa ja etsivää työtä, vahvistetaan työntekijöiden osaamista tunnistaa ja tavoittaa ihmiskaupan uhreja, tarjotaan kriisiapua majoituksen, ruoan, hygienian ja vaatetuksen järjestämiseen, tarjotaan mahdollisuus tulkin käyttöön sekä matalan kynnyksen oikeudelliseen neuvontaan.

Tänä vuonna Yhteisvastuu herättelee meitä tunnistamaan ja auttamaan ihmiskaupan uhreja sekä heitä, jotka ovat esimerkiksi katastrofeja ja köyhyyttä paetessaan vaarassa joutua erilaisen hyväksikäytön kohteiksi.

Ihmiskauppaa ja siihen rinnastettavaa hyväksikäyttöä pidetään yhtenä tämän hetken suurimmista ihmisoikeushaasteista. Ihmiskauppaa on vaikea havaita, mutta se on läsnä kaikkialla. Ihmisten lisääntyneen liikkuvuuden myötä myös ihmiskaupan riskit ovat kasvaneet, ja avuntarve on suuri.

”Ihmiskauppa on toisten ihmisten ja heidän hätänsä häikäilemätöntä hyväksikäyttöä. Ihmisistä on tehty kauppatavaraa, välineitä, joilla ei ole mahdollisuuksia päättää omasta elämästään. Tässä kaupassa vain toinen hyötyy. Välinpitämättömyyden ja oman edun tavoittelun sijaan meidän tulee pitää huolta toisistamme", Yhteisvastuukeräyksen 2017 esimies, Porvoon piispa Björn Vikström muistuttaa.

Keräysvaroilla kehitetään tukihenkilötoimintaa ja etsivää työtä, vahvistetaan työntekijöiden osaamista tunnistaa ja tavoittaa ihmiskaupan uhreja, tarjotaan kriisiapua majoituksen, ruoan, hygienian ja vaatetuksen järjestämiseen, tarjotaan mahdollisuus tulkin käyttöön sekä matalan kynnyksen oikeudelliseen neuvontaan.

Yhteisvastuu on vuosittain toteutettava kirkon diakoniakeräys, jonka tuotto jaetaan seurakuntien, kirkon diakoniarahaston, kotimaisen kohteen ja Kirkon Ulkomaanavun toteuttamien avustushankkeiden kesken.

Keräyksen tuotosta 60 % menee Kirkon Ulkomaanavun välityksellä kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun, 20 % käytetään vuosittain valittavaan kohteeseen Suomessa ja 20 % kirkon ja seurakuntien tekemään avustustyöhön.
Keräyksen esimies vuonna 2017 on Porvoon hiippakunnan piispa Björn Vikström.
Keräyksen toteuttamisesta vastaa Kirkkopalvelut ry.