Yhteistyötä ja uusia tapoja tehdä työtä - Verkostot tiimi sinua palvelemassa
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Pastorit Jukka Lopperi ja Marjo Kiljunen sekä vapaaehtoistyötä koordinoiva Riikka Klaavu-Pihlajamaa sekä yhteiskunnallisen työn diakoni Suvi Kervinen etsivät mm. uusia tapoja tehdä seurakunnallista työtä.

Kuva: Seppo Sirkka

Yhteistyötä ja uusia tapoja tehdä työtä - Verkostot tiimi sinua palvelemassa

Verkostot, vapaaehtoiset ja yhteiskunnallinen työ –tiimi auttaa ja palvelee erilaisissa verkostoitumiseen ja vapaaehtoistyöhön liittyvissä asioissa:

- Vastaa vapaaehtoispankista ja kouluttaa vapaaehtoistyöntekijöitä.

- Ylläpitää vanhoja yhteystyötahojen kanssa tehtyä työtä, mutta etsii myös uusia yhteistyökumppaneita seurakunnan ulkopuolelta.

- Vastaa koko seurakunnan yhteisistä tapahtumista ja hankkeista.

- Tekee yhteiskunnallista työtä myös eri yhteistyötahojen kanssa.

- Vastaa seurakunnan jalkautumisprojekteista.

- Etsii uusia tapoja tehdä seurakunnallista työtä sekä vastaa osaltaan akuutteihin haasteisiin.

Verkostot, vapaaehtoiset ja yhteiskunnallinen työ -tiimiin kuuluvat pastorit Jukka Lopperi ja Marjo Kiljunen sekä vapaaehtoistyötä koordinoiva Riikka Klaavu-Pihlajamaa ja  yhteiskunnallisen työn diakoni Suvi Kervinen.