Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin kokous pitää voimassa Kotka-Kymin seurakunnan tekemän päätöksen
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin kokous pitää voimassa Kotka-Kymin seurakunnan tekemän päätöksen

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli pitää voimassa Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoneuvoston tekemän päätöksen, jonka mukaan samaa sukupuolta olevien avioparien puolesta ja kanssa voidaan rukoilla muissa seurakunnan tiloissa, mutta ei kirkossa.

 
Asia tuli tuomiokapitulin ratkaistavaksi, koska kirkkoneuvosto ja kirkkoherra olivat siitä erimielisiä. Kirkkoherra esitti, että kaikki seurakunnan sakraalitilat olisivat käytettävissä samaa sukupuolta olevien avioparien puolesta ja kanssa rukoilemista varten. Kirkkoneuvosto päätti äänestyksen jälkeen, että seurakunnan kirkot eivät ole käytettävissä tätä tarkoitusta varten.
 
Tuomiokapituli toteaa, että seurakuntien ratkaisut asiassa voivat vaihdella myös saman hiippakunnan sisällä.  Tuomiokapituli katsoo, että Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoneuvosto on käyttänyt sille kuuluvaa harkintavaltaa ja päätynyt ratkaisuun, että seurakunnan kirkot eivät ole käytettävissä piispainkokouksen 9.2.2011 antamaa pastoraalista ohjetta vastaavaan rukoukseen siviiliavioliiton solmineiden kanssa ja heidän puolestaan. Kirkkoneuvosto on toiminut asiassa laillisesti eikä ole ylittänyt toimivaltaansa. Tuomiokapituli pitää päätöksen voimassa.
 
Tuomiokapitulin päätöksen perusteluissa korostetaan, että kirkkoneuvoston päätöksen mukaan Kotka-Kymin seurakunnan muut tilat ovat käytettävissä samaa sukupuolta olevien avioparien kanssa ja puolesta rukoilemiseen. Kyse on sielunhoidollisesta rukouksesta ja Ihmisten puolesta rukoileminen on kirkon tehtävä.
 
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvosto ja kirkkoherra päättävät yhdessä kirkon käytöstä. Mikäli kirkkoherra ja kirkkoneuvosto ovat eri mieltä kirkon käyttöä koskevasta kysymyksestä, asia on saatettava tuomiokapitulin ratkaistavaksi. Tuomiokapitulin tekemään ratkaisuun ei ole mahdollista valittamalla hakea muutosta.