Perheasiain neuvottelukeskus auttaa perhe-elämän ja parisuhteen pulmissa
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Anne Leisti, Tuija Kuukka ja Johanna Tanska työskentelevät Etelä-Kymenlaakson perheasiain neuvottelukeskuksessa Kotkassa.

Kuva: Seppo Sirkka

Perheasiain neuvottelukeskus auttaa perhe-elämän ja parisuhteen pulmissa

Etelä-Kymenlaakson perheasiain neuvottelukeskus auttaa perhe-elämän ja parisuhteen ongelmissa sekä elämänvaihekriiseissä.
Keskustelemaan voi tulla yksin, kumppanin kanssa tai tarvittaessa koko perheenä. Neuvottelut ovat maksuttomia ja toiminta-alueeseen kuuluvat Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.
Työntekijöillä on ehdoton vaitiolovelvollisuus ja neuvottelujen lisäksi järjestetään ryhmätoimintaa.
Perheneuvojat antavat myös konsultaatiota, koulutusta ja työnohjausta.

Keskusta ylläpitää Kotka-Kymin seurakunta.

Ajanvaraus tapahtuu puhelimitse arkisin klo 9-12 puh. 040 1967509

Perheitä ja parisuhteita tuetaan

Perheasiain neuvottelukeskuksen tehtävänä on sielunhoidon ja terapeuttisen keskustelun avulla tukea ja auttaa parisuhteen ja perheen ongelmissa sekä elämän kriisitilanteissa.
Toiminta-ajatuksena on lisäksi ennaltaehkäisevän perhetyön tekeminen ja tukeminen sekä koulutuksen, työnohjauksen ja konsultaation antaminen seurakuntien eri työalojen ja yhteiskunnan eri auttamistahojen kanssa.
Perheasiain neuvottelukeskus myös tiedottaa perheitä ja parisuhteita koskettavista asioista sekä vastaa oman ammattitaidon ja tiimityön kehittämisestä.

 

Perheneuvonta on osa kirkon diakonista ja sielunhoidollista toimintaa.

Teologisesti perheneuvonnan keskeinen tehtävä on välittää ja kertoa Jumalan hyvyydestä.
Perheneuvonta on kirkon työtä arjen keskellä.
Keskustellessaan apua tarvitsevan ihmisen kanssa perheneuvoja tuo armon näkökulman. Asiakkaan on lupa tulla puhumaan juuri niistä asioista, jotka häntä sillä hetkellä ahdistavat.

Suomen kirkossa perheneuvonta on organisoitu toteutettavaksi perheasiain neuvottelukeskuksissa. Piispainkokouksen päätöksen mukaisesti perheneuvojilta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa ja perheneuvojan erikoistumiskoulutusta. Virkaan valittaessa soveltuvuus tutkitaan. Työn vaativuus edellyttää laajaa osaamista mm. vuorovaikutuksesta ja perhedynamiikasta.
Kotkassa toiminta alkoi ensimmäisten neuvontakeskusten joukossa vuonna 1957 nimellä Kotkan-Kymin-Pyhtään -perheasiain neuvottelukeskus ja nykyisin toiminta on yksi Kotka-Kymin seurakunnan työmuodoista.
Perheneuvonnan keskittäminen perheasiain neuvottelukeskukseen mahdollistaa sen, että asiakkaiden kanssa voidaan keskittyä pitkäkestoiseen ja säännölliseen työskentelyyn.

Vuosittain autetaan satoja ihmisiä

Keskus palvelee Etelä-Kymenlaakson alueella asuvia ihmisiä ja vuosittain apua saavia on yli 300.
Valtaosalla asiakkaaksi hakeutuvilla on elämässään joko äkillinen kriisitilanne tai pitkään jatkunut vaikea tilanne, johon haetaan tukea ja keskusteluapua.
Tilastollisesti tyypillisin asiakas on 30 - 50-vuotias avioliitossa elävä lapsiperheen vanhempi. Asiakkaista 40% on miehiä ja 60% naisia.

Tavallisimmat syyt tulla hakemaan apua ovat vuorovaikutusongelmat, erokysymykset, uskottomuus ja psykososiaaliset kriisit.
Muita syitä hakeutua apuun ovat elämänvaihekriisit, fyysinen/henkinen väkivalta, ongelmat sukulaisuus- tai muissa lähisuhteissa, traumatisoivat yllättävät kriisit ja uskonnolliset kysymykset.
Asiakaskunnan ikäjakauma on laaja. Keskukseen saapuu sekä eläkeikäisiä että vanhimpiensa mukana tulevia sylivauvoja. Asiakkaaksi pääsevät myös kirkkoon kuulumattomat.

Apuna ammattilaiset

Työntekijöiden ammatillisen osaamisen tulee olla laajaa, koska ongelmat ovat vaativia ja koskevat useita ihmisiä. Työskentely on suunnitelmallista ja tavoitteellista. Elämänkriisien käsittely herättää usein myös uskonnollisia ja muita elämänkatsomuksellisia kysymyksiä. Tämän vuoksi perheneuvojalta edellytetään myös kykyä pohtia niitä yhdessä asiakkaan kanssa.
Koska kuntien perheneuvoloihin pääsevät vain perheet, joissa on alle 13-vuotiaita lapsia, perheasiain neuvottelukeskus on ainoa maksuton palvelu lapsettomille tai isompien lasten vanhemmille.

Yhteiskunnallinen tilanne korostaa perheneuvonnan palveluiden merkitystä. Työskentely voi myös ehkäistä uusien ongelmien syntymistä tai pahenemista.

Lapsen etu on ykkösasia

Perheneuvonnalla on tärkeä tehtävä turvata lasten hyvinvointia ja lapsen edun toteutumista kaikissa elämäntilanteissa. Näin erityisesti silloin, kun perheen aikuisilla on keskinäisiä ristiriitoja.
Erotilanteessa perheneuvonta tukee vanhemmuutta ja auttaa ymmärtämään eron vaikutukset lapsen näkökulmasta. Erotilanteessa tapahtuva työskentely taas voi ehkäistä pitkittyneitä riitoja tai oikeuskäsittelyjä. Eron työstämisellä on kaikkien perheenjäsenten kannalta hyödyllinen vaikutus.