Kotka-Kymin seurakunta lisäsi jokapäiväisen auttamistyön rahoja
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen ja seurakuntatyön johtokunnan puheenjohtaja Pirjo Romppanen pitävät hyvänä asiana, että seurakunta ohjaa lisävaroja jokapäiväiseen auttamistyöhön.

Kuva: Seppo Sirkka

Kotka-Kymin seurakunta lisäsi jokapäiväisen auttamistyön rahoja

Kotka-Kymin seurakuntayhtymän taloudellinen tulos vuonna 2016 oli positiivinen. Tulos antoi siten mahdollisuuden tehdä pieniä lisäpanostuksia niille työaloille, joissa lisäpanostuksen tarve oli suurinta.

Kotka-Kymin seurakunnan kirkkovaltuusto myönsi yhteensä 50 000 euron lisämäärärahan diakonia työalalle käytettäväksi vuoden 2017 aikana kokouksessaan 31.5.2017.

– Koska diakoniatyön tehtäväkenttä on tällä hetkellä Kotkassa erityisen haastava kaupungin väkirakenteen, työllisyystilanteen sekä toimeentulotukihakemusten ruuhkautumisen takia, katsoimme diakoniatyön tarvitsevan lisäresursseja, selittävät kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen ja seurakuntatyön johtokunnan puheenjohtaja Pirjo Romppanen.

Seurakunta on päättänyt käyttää lisämäärärahan henkilöresurssien kasvattamiseen ja seurakuntaan palkataan yksi uusi määräaikainen diakoniatyöntekijä.