Kasvatus on yhdessä tekemistä, olemista ja ihmettelyä
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kuva: Seppo Sirkka

Kasvatus on yhdessä tekemistä, olemista ja ihmettelyä

Seurakunnassa haluamme tukea lasta ja nuorta kasvamaan omassa tahdissaan ja omana itsenään. Kasvatus on yhdessä tekemistä, olemista ja ihmettelyä.

Kasvatus järjestää kerhotoimintaa, leirejä, rippikouluja ja jumalanpalveluksia.
Kasvatustyö kantaa vastuuta kaikkien seurakunnan alueen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista.
Seurakunnan kasvatustyössä työskentelee tiimi, johon kuuluu yhdeksän nuorisotyönohjaajaa, kolme pappia, yksi erityisnuorisotyönohjaaja, kaksi kanttoria ja joukko vapaaehtoisia. Melkoinen joukko, eikö?
Työtä teemme yhdessä alueen lasten, nuorten, perheiden ja erilaisten verkostojen ja yhteistyötahojen kanssa.

Monipuolista toimintaa

Seurakunnassa haluamme tukea lasta ja nuorta kasvamaan omassa tahdissaan ja omana itsenään. Kasvatus on yhdessä tekemistä, olemista ja ihmettelyä.

Eri puolilla Kotkaa kokoontuu seurakunnan tiloissa ja kouluilla noin neljäkymmentä 7-14-vuotiaille suunnattua kerhoa. Ohjaajina toimivat seurakunnan työntekijöiden lisäksi seurakunnan kerhonohjaajakoulutuksen käyneitä nuoria, joita on tällä hetkellä huikeat viisikymmentä.

Leirejä järjestetään viikonloppuisin ja lomien aikaan kaikille kouluikäisille lapsille ja nuorille Höyterin ja Ristiniemen kurssikeskuksissa. Jokaisen lapsen ja nuoren tulisi edes kerran elämässään kokea seurakunnan leiri. Siellä saa Pyhän äärellä turvallisesti puuhata, pelata, syödä, hiljentyä, tutustua uusiin kavereihin ja kokea onnistumisia.

Avoin toiminta kokoaa neljännestä luokasta ylöspäin nuoria viikoittain seurakunnan nuortentiloihin Aittakorven seurakuntatalolle, Karhulassa sijaitsevaan nuortentila Boxiin ja Kotkan saarella sijaitsevaan nuortentila Arkkuun. Avoimessa toiminnassa on mahdollisuus yhdessäoloon ja elämän arvojen pohtimiseen yhdessä muiden nuorten kanssa.

Kasvatustyö järjestää nuorille myös Jumalanpalveluksia, joissa saa olla rennosti, hiljentyä ja kokea yhteyttä Jumalaan ja toisiin nuoriin.

Rippikoulu on yksi kirkkomme suurimmista aarteista

Rippikoulussa ihmetellään Jumalaa ja Jumalan rakkautta ihmistä kohtaan. Rippikoulu varustaa nuorta elämään kristittynä ja rippikoulua rakennetaan yhdessä rippikoululaisten, heidän perheidensä, isosten ja ohjaajien kanssa. Tänä vuonna rippikouluryhmiä on seurakunnassamme 17 ja jokaisessa niissä on noin 25 rippikoululaista. Ei siis mikään ihan pikku juttu!
Rippikoulun mahdollistavat isoset, joita ilman rippikoulusta puuttuisi jotakin hyvin arvokasta. Isostoiminta on vapaaehtoistyötä parhaimmillaan. Isoset kantavat rippikoulussa vastuuta, heihin luotetaan ja heitä koulutetaan tehtäviinsä kulkemaan rinnalla, innostamaan ja ohjaamaan ryhmiä. Rippikoulun lisäksi isosia tarvitaan 7-14- vuotiaiden leireillä ja muissa vastuutehtävissä.

Toiset tarvitsevat erityistä tukea

Kasvatustyö kantaa vastuuta kaikkien seurakunnan alueen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista. Jotkut tarvitsevat elämässään erityistä tukea. Erityisnuorisotyö kulkee rinnalla ja etsii yhdessä ratkaisuja elämän haastaviin tilanteisiin. Erityisnuorisotyössä pyritään vahvistamaan lapsen ja nuoren itsetuntoa, vastuuta ja luottamusta itseen ja välittämään hänelle viesti Jumalan huolenpidosta. Työ lähtee lapsen, nuoren ja perheen tarpeista ja sitä toteutetaan yksilö- ja ryhmätyön menetelmin.

Rakennetaan toimintaa yhdessä

Seurakunnan kasvatustyössä työskentelee tiimi, johon kuuluu yhdeksän nuorisotyönohjaajaa, kolme pappia, yksi erityisnuorisotyönohjaaja, kaksi kanttoria ja joukko vapaaehtoisia. Melkoinen joukko, eikö? Työtä teemme yhdessä alueen lasten, nuorten, perheiden ja erilaisten verkostojen ja yhteistyötahojen kanssa.

Toimintaamme voi tutustua tarkemmin seurakunnan nettisivuilla, tulemalla mukaan toimintaan ja olemalla yhteydessä Kasvatuksen työntekijöihin.