Vapaaehtoisten adressi turvapaikkapolitiikkaa vastaan
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Adressin tiukentunutta turvapaikkapolitiikkaa vastaan olivat luovuttamassa Tuula Arminen (vas.), Maarit Koskensalo-Tiainen, Tuire Kajasvirta, Riikka Klaavu-Pihlajamaa, Eija Hyypiä ja Aimal Hakim. Adressin vastaanotti kansanedustaja Pekka Haavisto.

Kuva: Aimal Hakim

Vapaaehtoisten adressi turvapaikkapolitiikkaa vastaan

Kotka-Kymin seurakunnan vapaaehtoiset luovuttivat adressin tiukentunutta turvapaikkapolitiikkaa vastaan kansanedustaja Pekka Haavistolle

Kotka-Kymin seurakunnan vapaaehtoisia on kirjoittanut adressin tiukentunutta turvapaikkapolitiikkaa vastaan. Adressi luovutettiin kansanedustaja Pekka Haavistolle perjantaina 9.6. Helsingissä. Adressin on allekirjoittanut 1500 henkilöä.

Meillä oli yhteinen ideointihetki viime syksynä, jossa mietimme, mitä voisimme tehdä turvapaikanhakijoiden hyväksi. Mielenosoitus ei tuntunut kovin hyvältä ajatukselta, mutta sydämenosoitus tuntui. Ideoimme muitakin asioita, mutta tämä adressi oli yksi konkreettinen sydämenosoitus vapaaehtoisiltamme, toteaa Kotka-Kymin seurakunnan vapaaehtoistyön koordinaattori Riikka Klaavu-Pihlajamaa.

Adressissa vedotaan, että tiukennettuja lakeja ja menettelyä muutetaan vastaamaan perustuslain henkeä ja kansainvälisiä sopimuksia. Adressissa todetaan huoli Suomen tämänhetkisestä maahanmuuttopolitiikasta ja maahanmuuttoviraston tekemistä valtaosin kielteisistä päätöksistä. Lisäksi todetaan, että lakien muutoksella on kauaskantoiset seuraukset niin maahanmuuttajille kuin suomalaisillekin.

– Adressin alullepanijat ovat vapaaehtoisia, pääasiassa suomenopettajia. He  ovat osa valtakunnallista Luetaan yhdessä-verkostoa. Maanlajuisella verkostolla on yhteensä yli sata opetusryhmää ja yli 600 vapaaehtoista opettajaa.  Verkosto tarjoaa vapaaehtoistyönä lukutaidon ja suomenkielen opetusta maahan muuttaneille.

Vapaaehtoiset opettajat ovat tiiviissä yhteydessä maahanmuuttajien kanssa ja kokivat erittäin raskaaksi sen, miten tilanne muuttui vuosi sitten. He näkevät paljon turvapaikanhakijoitten hätää ja turhautumista. Toisaalta he ovat realisteja ja näkevät myös sen, että yksittäisen ihmisen on vaikea vaikuttaa turvapaikkapolitiikkaan. Porukka päätti kuitenkin käynnistää tämän adressin joka nyt luovutettiin, kertoo Klaavu-Pihlajamaa.

Adressi luovutettiin kansanedustaja Pekka Haavistolle perjantaina 9.6.2017 Helsingissä Pikkuparlamentissa. Mukana adressia luovuttamassa olivat suomenryhmien opettajat Eija Hyypiä, Tuula Arminen ja Tuire Kajasvirta, maahanmuuttaja Aimal Hakim, Kotka-Kymin seurakunnan vapaaehtoistyön koordinaattori Riikka Klaavu-Pihlajamaa sekä Kotka-Kymin seurakunnan maahanmuuttotyönkoordinaattori Maarit Koskensalo-Tiainen.

Tilaisuudessa kansanedustaja Pekka Haavisto kertoi miten maahanmuuttopolitiikkaan liittyvät asiat ovat olleet esillä eduskunnassa ja miten niihin pyritään vaikuttamaan.

Mukana ollut vapaaehtoinen suomenopettaja Eija Hyypiä oli tyytyväinen kansanedustaja Pekka Haaviston tapaamiseen.

– Oli hyvä päästä käymään aitoa keskustelua, eikä kuulla vain poliittista sanahelinää. Tapaaminen oli rento ja lämminhenkinen. Oli myös mielenkiintoista kuulla, miten eri tavoin asioihin eduskunnassa vaikutetaan. Olimme iloisia myös siitä, että Haavisto lupasi Kotkassa käydessään käydä tervehtimässä suomenopettajia "Meijän koulussa", toteaa Hyypiä.

Kansanedustaja Haaviston lisäksi adressi on lähetetty myös ministereille, joiden työnkuvaan kuuluu maananmuutto; Paula Risikolle, Sanni Grahn-Laasoselle, Jari Lindströmille sekä Kaakkois-Suomen vaalipiirin ministereille
Jari Lepälle, Antti Häkkäselle ja Kimmo Tiilikaiselle. Lisäksi hallintovaliokunnalle, joka käsittelee maahanmuuttoa koskevia lakeja sekä
eduskuntaryhmien puheenjohtajille, puolueiden puheenjohtajille, maahanmuuttoviraston johdolle, sisäasiainministeriön johdolle ja kirkon johdolle.

Koko adressin voi lukea

https://www.adressit.com/kannanotto_tiukentunutta_turvapaikkapolitiikkaa_vastaan