Kiinteistö- ja hautaustoimen henkilöt näkyvät koko seurakuntakentässä
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kuva Seppo Sirkka

Kiinteistö- ja hautaustoimen henkilöt näkyvät koko seurakuntakentässä

Kiinteistö- ja hautaustoimen henkilöstö tukee seurakuntaa sen perustehtävän hoitamisessa ja vastaa lakisääteisistä hautaamiseen ja hautausmaiden ylläpitoon liittyvistä asioita.

Tehtäviä hoidetaan viidessä toimintaryhmässä, joita ovat ruokapalveluiden, hautauspalveluiden, kirkonpalvelutyön, kiinteistöhuollon ja rakennuttamisen toimintaryhmät.

Ruokapalvelut

Ruokapalvelun henkilökunta palvelee asiakkaita kurssikeskuksissa ja valmistaa tarjoiluja seurakunnan muissa tiloissa järjestettäviin tilaisuuksiin sekä ulkopuolisille asiakkaille.

Hautauspalvelut

Hautauspalveluiden vastuualueena ovat lakisääteiset tuhkaukseen, hautaukseen ja hautausmaiden hoitoon liittyvät tehtävät sekä hautainhoitorahaston sopimustehtävät. Lisäksi hautauspalvelun vastuualueeseen kuuluu viherrakennus-, viherhoito- sekä ulkoalueiden puhtaanapito ja lumityöt.

Kirkonpalvelutyö

Kirkonpalvelutyössä suntiot ja vahtimestarit palvelevat asiakkaita seurakunnan kirkoissa, seurakuntatalolla ja muissa tiloissa järjestettävissä tilaisuuksissa. Heidän käsiensä jälki näkyy tilojen siisteydessä, koristelussa sekä tarjoilussa. Vahtimestarit huolehtivat myös tilojen turvallisuudesta.

Kiinteistönhuolto

Kiinteistönhuollon henkilöstön tehtävät keskittyvät kiinteistöjen ylläpitoon eli rakenteiden, talotekniikan, koneiden ja laitteiden hoitoon, huoltoon sekä niiden kunnossapitoon.

Rakennuttaminen

Rakennuttamisen toimintaryhmässä toteutetaan vuosittaisten investointikohteiden rakennuttamista ja valvontaa sekä vuosikorjausohjelman toteuttamista.