Kansainvälinen vastuu
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kuva: Lauri Rotko

Kansainvälinen vastuu

Kirkon Ulkomaanapu
”Tekoja ihmisarvon puolesta” – kuuluttaa Suomen suurin kehitysyhteistyöjärjestö, Kirkon Ulkomaanapu. Se toimii heikoimmassa asemassa olevien, kaikkein köyhimpien ihmisten parissa ympäri maailmaa, tarjoten toivon, rauhan ja uusien mahdollisuuksien näköaloja. Kehitysyhteistyön lisäksi Ulkomaanapu tarjoaa humanitaarista apua katastrofialueilla. Yhteisvastuukeräys ja Naisten Pankki ovat Kotkassa näkyvimmät toiminnot, joilla kartutetaan varoja ja lisätään tietoa toiminnasta. Kotkassa on myös valmius katastrofin sattuessa nopean toiminnan lipaskeräys –toimintaan. Keväisin laulamme suvilinnun lauluja ja keräämme rahaa kansainväliseen diakoniaan.
 
Yhteisvastuu-keräys
  • on vuosittainen kirkon suurkeräys jonka tuotosta 60% ohjataan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon ja 40% jää kotimaahan. Kotimaahan jäävä rahasumma jaetaan puoliksi kirkon diakoniarahaston ja Kotka-Kymin seurakunnan diakoniatyön kesken. Kirkon diakoniarahastosta voi hakea taloudellista apua, kun kyse on yli 2000 euron avustuksista, esim. äkillisessä kriisitilanteessa kuten tulipalo.
  • Keräyksen aktiivinen toiminta-aika on helmikuusta huhtikuun loppuun.
  • Yhteisvastuukeräyksen paikallista toteutusta ohjaa vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Riikka Klaavu-Pihlajamaa
  • Yhteisvastuu-keräyksen sivut https://www.yhteisvastuu.fi/
 
 
Naisten Pankki
  • on iloinen ja kekseliäs vapaaehtoisverkosto, joka kerää varoja kehitysmaiden naisten toimeentulon ja yrittäjyyden tukemiseksi
 
Kotkassa toimii myös jalkapallojoukkue FC Mylly Peace United hengessä. Lue lisää Peace United toiminnasta täältä. https://www.peaceunited.fi/