Seurakuntavaalit 2018
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kuva: Suvi Sievilä

Seurakuntavaalit 2018

Minkälainen on sinun kirkkosi? Kirkko on yhteisö, joka merkitsee eri ihmisille eri asioita. Minkälainen on sinun kirkkosi? Miten seurakuntasi toimii – mikä on hyvin, minkä toivoisit muuttuvan? Seurakuntavaalit ovat myös arvovaalit.
Vaalivuoden aikana herätetään ajatuksia ja keskustelua viiden eri valtakunnallisen vaaliteeman kautta: Minun kirkkoni uskoo, toivoo, rakastaa, on lähellä ja uudistuu. Miten toivoisit, että omassa seurakunnassasi jatkossa toimitaan, miten rahat jaetaan? Ketä autetaan, minkälaista toimintaa järjestetään?

Kotka-Kymin seurakunnassa seurakuntavaaleissa äänesti yhteensä 3541 äänioikeutettua seurakuntalaista. Äänestysprosentti seurakunnassa oli 12,12 %. Äänioikeutettuja seurakuntalaisia Kotka-Kymin seurakunnassa oli 29218 henkilöä.

Tänään käydyt seurakuntavaalit olivat ensimmäiset nyt noin kaksi vuotta toimineessa Kotka-Kymin seurakunnassa. Vaaleissa valittiin seurakunnan kirkkovaltuustoon 33 jäsentä.

- Ennakkoäänestyksen vilkkaus yllätti positiivisesti ja olemme tyytyväisiä, että äänestysprosentti oli suurempi kuin viime vaaleissa. Kirkkovaltuustoon saatiin mukaan uusia sekä nuorempia jäseniä, Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen kommentoi vaalin tulosta.

Seurakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein ja ne ovat ennen kaikkea paikalliset vaalit, joissa seurakuntalaisten joukosta valitaan henkilöt suunnittelemaan toimintaa seuraavalle nelivuotiskaudelle. Vaaleissa valittava kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättäjä, joka johtaa itsenäisen seurakunnan toimintaa. Se tekee seurakunnan taloutta ja viranhaltijoita koskevat tärkeimmät päätökset. Kirkkovaltuusto tekee esimerkiksi päätökset seurakunnan toiminnan, hallinnon ja talouden päälinjoista, kirkollisverosta, rakennushankkeista, tilojen käytöstä ja uusista viroista. Sen tehtäviin kuuluu kappalaisen valinta ja valtuutettujen äänioikeus hiippakuntavaltuuston, kirkolliskokousedustajien ja piispan vaalin maallikkovalitsijoitten vaalissa.

Välillisesti seurakuntavaalit ovat myös valtakunnalliset vaalit, sillä nyt valittavat luottamushenkilöt saavat reilun vuoden päästä tehtäväkseen valita maallikkoedustajat kirkolliskokoukseen eli kirkon ylimpään päätäntäelimeen.

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston, joka vastaa käytännön johtamisesta ja valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi. Seurakunnan toimintaa johtava kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, valmistelee ja panee täytäntöön kirkkovaltuuston päätökset ja vastaa seurakunnan yleisestä hallinnosta.

Edelliset seurakuntavaalit järjestettiin vuonna 2014, jolloin Kotkan seurakunnassa äänesti 1045, Kymin seurakunnassa 1542 ja Langinkosken seurakunnassa 784. Vuoden 2014 äänestysprosentti tuolloisessa Kotka-Kymin seurakuntayhtymässä oli 10,7%.

Kotka-Kymin seurakunnan kirkkovaltuustoon valitut

Hauhia Mikko
Lemmetyinen Jukka
Romppanen Pirjo
Anttila Tuula
Oksanen Heikki
Hänninen Eine
Pekonen Isabelle
Kuisma Minni
Eerola Seppo
Säämänen Juha
Rönkä Kaisa
Rasanen Kirsi
Mielonen Ville
Bruce Marianne
Sällilä Petri
Puhakka Reetta
Korhonen Reino
Aalto Seija
Kotiniemi Topias
Karell Tarja
Penttilä Joonas
Heino Tapio
Eerola Lauri
Pöllänen Pasi
Hynninen Marja
Airaksinen Sini
Ilomäki Aimo
Hasu Johanna
Hokkanen Risto
Railo Petri
Kekarainen Matti
Pohjantuli Marika
Mikhaylova Galina

Tarkemmat henkilökohtaiset tulokset, äänimäärät ja vertailuluvut löytyvät osoitteesta

https://www.seurakuntavaalit.fi/tulokset/-/turnout/show/001023#pagetop