Naiset pappeina 30 vuotta
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Naiset pappeina 30 vuotta

Sunnuntaina 4.3.  messussa Kymin kirkossa juhlistettiin ensimmäisten naisten vihkimistä papeiksi 30 vuotta sitten.

Messussa keskustelusaarnassa oli mukana ensimmäisessä pappisvihkimyksessa vihitty Varpu Sintonen. Messun jälkeen kakkukahvit Helilän seurakuntatalolla.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ensimmäiset naispuoliset papit vihittiin 6.3.1988. Päätös pappisviran avaamisesta oli tehty kirkolliskokouksessa kaksi vuotta aiemmin. Viran avaamisesta naisille oli äänestetty kirkolliskokouksessa jo aiemmin kolmeen kertaan, mutta vaadittava ¾ ääntenenemmistö saatiin vasta vuonna 1986.

Naisten osuus papistosta on kasvanut tasaisesti. 2000-luvulla papiksi vihityistä enemmistö on ollut naisia. Virassa toimivista papeista naisia on tällä hetkellä hieman alle puolet. Kirkon johtotehtävissä naisia on toistaiseksi vähän: kirkkoherroista naisia on 20 % ja piispana on toiminut toistaiseksi vain yksi nainen, Helsingin edellinen piispa Irja Askola.