Terveyskasvatusta päihteet -teemalla kuudesluokkalaisille näytelmän keinoin
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Terveyskasvatusta päihteet -teemalla kuudesluokkalaisille näytelmän keinoin

Palat sekasin-tapahtuma on osa Kotkan alueen terveys-ja päihdekasvatusta nuorille, joka järjestetään moniammatillisena yhteistyönä tänä keväänä Karhulan alueella.

Maaliskuussa järjestettävä tapahtuma on pilotti ja se on tarkoitus juurruttaa osaksi terveys-ja päihdekasvatusta koko Kotkan alueella. Ensimmäinen tapahtuma toteutetaan Karhulan alueen kouluille, joista mukaan ovat ilmoittautuneet Rauhalan ja Helilän koulut.

Tapahtumassa Kotkan Nuorisoteatteri ry. esittää Palat Sekasin näytelmän, joka kertoo nuoren elämästä, jossa koetaan kasvukipuilua ja ajaudutaan päihdekokeiluihin. Päähenkilö Pinja tutustuu yläasteelle mentäessä uusiin kavereihin ja yrittää sopeutua joukkoon traagisin seurauksin.

Tapahtuma on saanut alkunsa Kotkan Ohjaamon moniammatillisen verkoton aloitteesta. Tapahtuman yhteistyötahoina ovat Ohjaamo Kotka, Kotkan nuorisoteatteri ry, Lasten kulttuurikeskus, Kotka-Kymin seurakunta, Kakspy ry., Kotkan kaupungin nuorisotoimi ja Kotkan kaupungin nuorten tiimi.

Tapahtuman kohderyhmänä ovat 6.luokkalaiset. Alakouluikäisillä ei yleensä vielä ole päihdekokeiluja, mutta siirtymävaiheessa yläkouluun päihdekokeilujen riski kasvaa. Lisäksi kokemusten pohjalta 6.luokkalaisia on helpompi motivoida hyvinvointia edistäviin valintoihin, he ovat vastaanottavaisia ja keskustelevat asioista aikuisten kanssa. Toisena kohderyhmänä ovat nuorten huoltajat, tarkoituksena on myös lisätä huoltajien tietoutta päihteistä.
 
Tapahtuma rakentuu näytelmän ympärille ja näytelmän purkuun. Näytelmän jälkeen nuorilla on mahdollisuus käsikirjoittaa näytelmää uudelleen valitsemastaan kohdasta ajatuksella "Entä, jos henkilö x olisi valinnut toisin", tämän on tarkoitus myös olla keskustelunherättäjänä ja -tukena purkutilanteessa. Näytelmässä tarinaa ja tarinan henkilöhahmoja käytetään samaistumispinnan luomiseen nuorille, tavoitteena on kertoa nuorille päihteisiin liittyvistä valinnoista, päihteisiin liittyvää faktatietoa unohtamatta, soveltavan ja osallistavan draaman keinoin. Näytelmän avulla nostetaan esiin se, että nuori voi itse vaikuttaa omiin valintoihinsa läpi elämän.

Tapahtuman tavoitteena on myös vahvistaa nuorten vastuullisuutta ja ymmärrystä omien valintojen vaikutuksista pitkällä aikavälillä. Tapahtumassa korostuvat vuorovaikutus, avoimuus ja nuorilähtöisyys.