Kotka-Kymin seurakunnalta tukea Kotkassa toimiville lastensuojelujärjestöille
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Parasta Lapsille ry:n Karhulan osastosta Tiina Marin (vas.) ja tyttärensä Silja, kirkkovaltuuston pj. Heikki J. Oksanen, MLL:n Karhulan osastosta Piia Peri, Kotkan Pelastakaa Lapset ry:stä Arja Kokkonen sekä Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen.

Kotka-Kymin seurakunnalta tukea Kotkassa toimiville lastensuojelujärjestöille

Kotka-Kymin seurakunta myönsi tukea neljälle Kotkassa toimivalle lastensuojelujärjestölle. Kotka-Kymin seurakunnan tavoitteena on olla osaltaan tukemassa Kotkassa toimivia lastensuojelujärjestöjä heidän jokapäiväisessä työssään erityisesti heikommassa asemassa olevien lasten ja lapsiperheiden arjessa. Seurakunnan kirkkovaltuusto myönsi kevään viimeisessä kokouksessaan kesäkuussa yhteensä 10 000€ lisämäärärahan käytettäväksi kotkalaisten lastensuojelujärjestöjen tekemälle työlle lasten ja lapsiperheiden tukemiseen. Tuen saivat seuraavat järjestöt: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Karhulan paikallisyhdistys ry, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kotkan paikallisyhdistys ry, Kotkan Pelastakaa Lapset ry ja Parasta Lapsille Karhulan osasto ry.

Kotka-Kymin seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtaja Heikki J. Oksanen lisämäärärahan myöntämisen taustaksi seurakunnan vuoden 2017 positiivisen tilinpäätöksen.

- Seurakunnassa tehdään paljon hyvää työtä lasten ja nuorten hyväksi. Jotta pystyisimme tukemaan yhä enemmän kotkalaisia lapsia ja nuoria ja erityisesti heikoimmassa asemassa olevia lapsia ja nuoria, niin tarvitsemme myös vapaaehtoisjärjestöjen apua, jotta apu tavoitetaan entistä paremmin, toteaa Oksanen.

- Pelastakaa Lapset ry:lle myönnetty tuki käytetään Eväitä elämälle –projektiin, jossa avustetaan toisen asteen opiskelijoita sekä harrastustoiminnan tukemiseen alle 18-vuotiaille, toteaa Arja Kokkonen Kotkan Pelastakaa Lapset ry:stä.

- Mannerheimin Lastensuojeluliiton Karhulan osasto pystyy saadulla tuella ylläpitämään Lukumummi toimintaa Karhulan alueella sekä järjestämään kustannuksiltaan edullisen retken alueen lapsiperheille, kertoo Piia Peri MLL:n Karhulan osastosta.

- Parasta Lapsille Karhulan osasto järjestää vuosittain lastenleirin Lintukodossa, tänä vuonna leiriä ei pystytty järjestämään resurssi- ja rahapulan vuoksi. Saadulla tuella pystytään ensi kesänä leiri järjestämään sekä tänä syksynä kaikille avoin maksuton toiminnallinen tapahtuma Karhulassa, kertoo Tiina Marin Karhulan Parasta Lapsille ry:stä.