Seurakunnalle seitsemän sydäniskuria
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Seurakunnan työntekijät harjoittelivat sydäniskurin käyttämistä ensiapukoulutuksessa. Kuva: Elina Tuuliainen

Seurakunnalle seitsemän sydäniskuria

Sydäniskuri opastaa äänellä, kuvilla ja valomerkeillä, kuinka sydämenpysähdystilanteessa tulee toimia.

Laitteet sijoitetaan Kotkan, Kymin ja Langinkosken kirkkoihin sekä seurakunnan kurssikeskuksiin.

Kotka-Kymin seurakunta on hankkinut seitsemän sydäniskuria eli defibrillaattoria. Laitteet sijoitetaan Kotkan, Kymin ja Langinkosken kirkkoihin sekä seurakunnan kurssikeskuksiin. Sydäniskuri on laite, jolla pyritään sydämenpysähdystilanteessa poistamaan haitallinen rytmihäiriö antamalla elvytettävälle tasavirtasähköisku. Lisäksi laite opastaa äänellä, kuvilla ja valomerkeillä, kuinka sydämenpysähdystilanteessa tulee toimia.

Tänä vuonna seurakunta on halunnut kiinnittää erityistä huomiota henkilö- ja kiinteistöturvallisuuteen. Sydäniskureiden hankinta tuli esille pelastussuunnitelman päivittämisen yhteydessä. Laitteet sijoitetaan kirkkoihin, sillä niissä on isoja tilaisuuksia, joihin osallistuu myös usein iäkkäitä ihmisiä. Lisäksi laitteet viedään myös Parikan siunauskappelille, Kotkan seurakuntakeskukselle sekä kurssikeskuksiin, joihin ambulanssin tulo sijainnin vuoksi kestäisi kauemmin.

Seurakunnan henkilökuntaa on opastettu sydäniskureiden käyttämisessä ensiapukoulutuksien yhteydessä. Kouluttajana toiminut ensihoidon kenttäjohtaja Jussi Salonen muistuttaa, että laitteiden sijainti on tärkeä olla kaikkien tiedossa, jotta sydäniskuri saadaan käyttöön mahdollisimman nopeasti. Jokainen minuutti ilman oikeanlaista apua heikentää selviytymismahdollisuutta 10 %.
– Defibrillaattorilla ei voi aiheuttaa vahinkoa henkilölle, sillä laite itse tunnistaa, milloin sähköisku on tarpeellinen. Sähköiskurilla pystytään antamaan täysin sama hoito, mitä ensihoidon ammattilainen voi antaa, Salonen huomauttaa.

Sydäniskurit viedään paikoilleen 16.10., kun henkilökunnan viimeinen ensiapukoulutus on pidetty.