Kotkassa seurakuntavaaleissa äänestettiin viime vaaleja vilkkaammin
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kotkassa seurakuntavaaleissa äänestettiin viime vaaleja vilkkaammin

Kotka-Kymin seurakunnassa seurakuntavaaleissa äänesti yhteensä 3541 äänioikeutettua seurakuntalaista. Äänestysprosentti seurakunnassa oli 12,12 %. Äänioikeutettuja seurakuntalaisia Kotka-Kymin seurakunnassa oli 29218 henkilöä.

Sunnuntaina käydyt seurakuntavaalit olivat ensimmäiset nyt noin kaksi vuotta toimineessa Kotka-Kymin seurakunnassa. Vaaleissa valittiin seurakunnan kirkkovaltuustoon 33 jäsentä.

- Ennakkoäänestyksen vilkkaus yllätti positiivisesti ja olemme tyytyväisiä, että äänestysprosentti oli suurempi kuin viime vaaleissa. Kirkkovaltuustoon saatiin mukaan uusia sekä nuorempia jäseniä, Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen kommentoi vaalin tulosta.

Seurakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein ja ne ovat ennen kaikkea paikalliset vaalit, joissa seurakuntalaisten joukosta valitaan henkilöt suunnittelemaan toimintaa seuraavalle nelivuotiskaudelle. Vaaleissa valittava kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättäjä, joka johtaa itsenäisen seurakunnan toimintaa. Se tekee seurakunnan taloutta ja viranhaltijoita koskevat tärkeimmät päätökset. Kirkkovaltuusto tekee esimerkiksi päätökset seurakunnan toiminnan, hallinnon ja talouden päälinjoista, kirkollisverosta, rakennushankkeista, tilojen käytöstä ja uusista viroista. Sen tehtäviin kuuluu kappalaisen valinta ja valtuutettujen äänioikeus hiippakuntavaltuuston, kirkolliskokousedustajien ja piispan vaalin maallikkovalitsijoitten vaalissa.

Välillisesti seurakuntavaalit ovat myös valtakunnalliset vaalit, sillä nyt valittavat luottamushenkilöt saavat reilun vuoden päästä tehtäväkseen valita maallikkoedustajat kirkolliskokoukseen eli kirkon ylimpään päätäntäelimeen.

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston, joka vastaa käytännön johtamisesta ja valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi. Seurakunnan toimintaa johtava kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, valmistelee ja panee täytäntöön kirkkovaltuuston päätökset ja vastaa seurakunnan yleisestä hallinnosta.

Edelliset seurakuntavaalit järjestettiin vuonna 2014, jolloin Kotkan seurakunnassa äänesti 1045, Kymin seurakunnassa 1542 ja Langinkosken seurakunnassa 784. Vuoden 2014 äänestysprosentti tuolloisessa Kotka-Kymin seurakuntayhtymässä oli 10,7%.

Henkilökohtaiset tulokset, äänimäärät ja vertailuluvut löytyvät täältä (klikkaa)