Su 8.9.2019 Avautumisia
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kuva: Kerstin Riemer

Su 8.9.2019 Avautumisia

Lukossa, umpikujassa, toivoton? Sulkeutunut, jumissa, tukahtunut? Virtaavatko tunteet ja elämänvoima vai onko näköala kapeutunut ja harmaus vallalla?

Perheneuvojan työssäni saan olla usein etuoikeutetulla paikalla läsnä, kun ihmisen elämä alkaa aueta. Kun ihminen alkaa löytää omaa ääntään, lupaa olla olemassa omana itsenään. Tai löytää toivoa tilanteessa, joka on lamannut ja lukinnut. Tai löytyy yhteys, yhteys omiin tunteisiin, yhteys menneisyyden ja nykyisyyden välille, yhteys kumppaniin, tai elämän merkitykseen. Usein aukeneminen tapahtuu avautumisen kautta, puhumisen ja kuulluksi tulemisen avulla.

Tämän sunnuntain evankeliumissa kerrotaan, miten Jeesuksen luo tuotiin kuuro mies. ”Sitten hän katsahti taivaalle, huokasi ja sanoi kuurolle: ”Effata.” Se merkitsee: aukene. Silloin miehen korvat aukenivat ja hänen kielensä vapautui, niin että hän puhui selkeästi.”
Jumala haluaa avata meille ovia kasvuun, uuteen, yhteyteen, luokse. Aukene! Hän sanoo. Se ei ole käsky, mutta se on lupa ja mahdollisuus. Hän on toivon ja tulevaisuuden Jumala, elämän puolella.

Johanna Tanska
Perheneuvoja
Kotka-Kymin seurakunta