Luennoitsija Pekka Lindqvist

Pieni suuri raamattukurssi

"Silloin juutalaiset piirittivät hänet"-Jeesus ja aikansa juutalaisuus

Kotkan seurakuntakeskus

 

La 26.3.

13.00 Jeesuksen ajan monikasvoinen juutalaisuus

13.50 Jeesus juutalaisena raamatunselittäjänä

Kahvit

15.15 Seurakuntalaisen puheenvuoro/kommentti

15.30 Mihin katosivat fariseukset ja kirjanoppineet?

16.10 Päätösrukous

 

Su 27.3.

13.00 Millainen oli Raamattu Jeesuksen päivinä

13.50 Odotuksia pelastajasta ajanlaskun alussa

14.30 Päätöshartaus

15.00 Kahvit

Jeesus ja opetuslapset olivat kerran viljapellon laidalla. Opetuslapset taittoivat tähkiä syödäkseen. Paikalle saapui vihaisia miehiä, jotka sanoivat: ”Ei noin saa tehdä sapattina!” Mutta miksi ei? Vanhasta testamentista ei sellaista kieltoa löydy. Vastaus piileekin jossakin muualla.

Ymmärtääkseen Uutta testamenttia pintaa syvemmältä on hyvä tuntea varhaista juutalaisuutta. Kurssi tarjoaa mielenkiintoisia ja tuoreita näkökulmia Jeesuksen ajan yhteiskuntaan, ajattelutapaan ja Jeesukseen itseensä.

Pääluennoitsijana kurssilla on Pekka Lindqvist. Lindqvist on teologian tohtori ja judaistiikan yliopisto-opettaja Åbo Akademissa. Hän on inspiroiva ja asiantunteva luennoitsija ja kirjailija, jonka kerronta tempaa mukaansa monenlaiset kuulijat, myös sellaiset, joille juutalaisuus on entuudestaan tuntematonta. Kurssin järjestävät Kotka-Kymin seurakunta ja Sley.

Mukana päivissä myös pastori Tero Hietanen ja piirityöntekijä Lukas Brenner