Monialainen katupäivystys

Monialainen katupäivystys on jalkautuvaa työtä nuorten kokoontumispaikoissa. Monialaista katupäivystystä tehdään Kotkan ja Haminan alueella isompien tapahtumien yhteydessä, esimerkiksi koulun päättäreissä.

Monialaisen katupäivystyksen toimijat seurakunnan erityisnuorisotyön lisäksi ovat Finders Rannikkopajoilta, SPR Kotkan osasto, Kotkan kaupungin nuorisotyö, Kotkan kaupungin varhaisen tuen nuorten tiimi ja Ohjaamo Kotka sekä Haminan seurakunnan erityisnuorisotyö ja Haminan kaupungin nuorisopalvelut.

Palveluoperaatio Saapas

Evankelis-luterilaisen kirkon nuoriso- ja erityisnuorisotyön yhtenä toimintamuotona on Palveluoperaatio Saapas, jota toteutetaan etsivän työn menetelmin. Saappaan toiminta jakautuu säännölliseen katupartiointiin, festivaalitoimintaan ja NettiSaappaaseen. Kotka-Kymin seurakunnassa Saapastoimintaa toteutetaan NettiSaapas-toimintana.

Saappaan toiminta on pääsääntöisesti alle 18-vuotiaisiin kohdistuvaa auttamis- ja sielunhoitotyötä. Tehtävään koulutetut täysi-ikäiset Saappaan vapaaehtoiset ja työntekijät toimivat nuorille keskustelukumppaneina, avun antajina ja turvallisina aikuisina niissä paikoissa, missä nuoret kokoontuvat, oleskelevat ja viettävät aikaansa. Valtakunnallisesti Palveluoperaatio Saappaan toimintaa koordinoi Lasten ja nuorten keskus ry (ent. Nuori Kirkko ry).

Saappaan toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, luottamuksellisuuteen, avoimuuteen sekä jokamiehen oikeuksiin ja kansalaisvelvollisuuksiin.

Lisätietoja Saappaasta saat tästä.

YouTube-video