Seurakunnan strategia

 
 
 
 

Strategia Kotka-Kymin seurakunnassa 2019-2023

Kotka-Kymin seurakunta pähkinänkuoressa

 • Kotka-Kymin seurakunta syntyi vuoden 2017 alussa, kun Kotkan, Langinkosken ja Kymin seurakunnat sekä Kotka-Kymin seurakuntayhtymä lakkautettiin ja perustettiin uusi seurakunta.

 • Vuoden 2017 lopussa seurakunnassa oli 35 200 jäsentä ja 120 työntekijää. Kirkkoon kuului 65 % kotkalaisista. Olemme Mikkelin hiippakunnan 2. suurin seurakunta ja Suomen 13. suurin seurakunta.

 • Seurakunta toimii koko Kotkan kaupungin alueella. Seurakuntatyötä tehdään työalamallissa työalavastaavien johdolla. Johtoryhmän muodostavat kirkkoherra, talousjohtaja, kiinteistöpäällikkö sekä työaloista vastaavat viranhaltijat.

 • Seurakunta omistaa runsaasti kiinteistöjä eri puolilla Kotkaa.

 • Kirkkoja on 4.

Toimintaympäristö

 • Toimintaympäristömme on jatkuvassa muutoksessa. Seurakunnan on pystyttävä reagoimaan niin pieniin kuin suuriinkin liikahduksiin.

 • Kotkan kaupungin väkiluku on pysynyt varsin tasaisena. Sen sijaan väestön ikäpyramidissa vanhusväestön määrä kasvaa jatkuvasti ja lasten määrä vähenee. Kotkassa kuntalaisina asuvia vieraskielisiä on 9,2 % ja ulkomaan kansalaisia 6,1 % Kotkan väkiluvusta. Työttömyysprosentti on 14,4 (tilanne 04/18). Vaikka työttömien kokonaismäärä on viime vuosina vähentynyt, pitkäaikaistyöttömien määrä on pysynyt vakaana. Seurakuntavaalien alla havaittiin, että seurakunnan 35 000 jäsenestä yli 29 000 on äänioikeutettuja – eli yli 16-vuotiaita. Se tarkoittaa sitä, että alle 16-vuotiaita jäseniä on vain reilu 5000

 • Seurakunnan jäsenmäärä on ollut laskeva. Siihen on vaikuttanut jäsenistön ikäjakauma, kuolleita on enemmän kuin syntyneitä. Oman osuutensa tuovat muuttotappio ja kirkosta eroaminen. Tämä tarkoittaa kirkollisverotuottojen jatkuvaa laskua johon toimintaa on sopeutettava. Ns. työikäisten joukossa kirkkoon kuulumisprosentti on alhaisin, n. 57 %. Tämän ryhmän tavoittaminen on tulevaisuuden kannalta olennaisinta: he tekevät päätöksiä lasten kastamisesta ja tuomisesta mukaan seurakunnan toimintaan. Toisaalta heidän ikäluokkansa määrittää tulevaisuudessa myös seurakunnan vanhusikäisten jäsenten määrää.

 • Valtakunnallisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen muutokset sekä mahdollisesti uusi maakuntahallintomalli vaikuttavat myös seurakuntamme elämässä. Nämä näkyvät erityisesti sielunhoidon ja diakonian kentässä kun toimintaympäristö muuttuu. Digitalisaatio muuttaa maailmaa ja haastaa myös seurakuntaa huolehtimaan sähköisistä palveluista ja viestinnästä. Maailmanlaajuiset kriisit ja epävarmuus näkyvät myös Kotkassa. Maailman rauhattomuus haastaa kirkon yhä edelleen tarjoamaan vastaukseksi uskoa ja toivoa paremmasta huomisesta. Toimintaympäristön muuttuminen luo seurakunnan toiminnalle uusia mahdollisuuksia.
  Apua, toivoa, yhteyttä ja rakkautta tarvitaan jatkuvasti.

Arvot

Arvomme perustuvat Raamatussa olevaan rakkauden kaksoiskäskyyn: Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseäsi. Tämä arvopohja ohjaa kaikkea toimintaamme.

Missio

KUKA: me kaikki yhdessä: seurakuntalaiset, työntekijät, kaupunkimme asukkaat ja muut
KENELLE: evankeliumi kuuluu kaikille
MITÄ: apua ja tukea, yhteyttä ja osallisuutta, sanaa ja sakramentteja, nähdyksi tulemista, hyvää palvelua
MITEN: rohkeasti uudistuen, ajassa eläen, yhdessä tehden,
tietoisena toimintaympäristöstä

Visio

Kotka-Kymin seurakunta on rohkeasti Jumalan rakkaudesta kertova, erilaisia ihmisiä mukaan kutsuva ja kaupungissamme positiivisesti näkyvä yhteisö ja elämänmittainen matkakumppani.

Painopistealueet

Seurakuntalaiset

Tyytyväiset seurakuntalaiset

 • Kirkkoon liittyvät/eroajat
 • Kaupunkilaisten tyytyväisyys

Mahdollisuus vapaaehtoistyöhön

 • Vapaaehtoisten määrä
 • Vapaaehtoistehtävien määrä
 • Vapaaehtoisten tyytyväisyys

Seurakunnan näkyvyys

 • Some-seuraajien määrä
 • Nettisivujen kävijämäärä
 • Mediaosumien määrä ja laatu

Luottamushenkilöiden osallisuudenvahvistaminen sekä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyö

 • Luottamushenkilöidenkoulutuspäivien määrä, yhteisten seminaaripäivien määrä ja palaute
 • Vuosittaisen arviointikyselyn tulokset
 • Luottamushenkilöiden tyytyväisyys

Toiminta

20-40-vuotiaiden tavoittaminen

 • Ikäryhmälle suunnattujen tapahtumien määrä
 • Ikäryhmän kirkkoonkuulumis%:n muutos
 • Ikäryhmälle tehtävän tavoittavuuskyselyn tulokset

Spontaani ja kokeileva työkulttuuri

 • Pop-up-tilaisuuksien määrä japalaute
 • Uusien kokeilujen määrä, kävijämäärät ja palaute

Hengelliseen ja henkiseen etsintään vastaaminen

 

 

Henkilöstö

Osaava henkilöstö

 • Koulutuspäivien määrä/ työntekijä
 • Työssäoppijoiden ja harjoittelijoiden määrä

Hyvinvoiva henkilöstö

 • Työhyvinvointikyselyn tulokset
 • Varhaisen tuen keskustelujen määrä
 • Työntekijöiden vaihtuvuus
 • Sairauspoissaolojen määrä jakustannukset

Luova ja yhteistyökykyinen henkilöstö

 • Työalarajat ylittävien projektien ja tapahtumien määrä
 • Yhteistyökumppaneiden määrä ja tyytyväisyys

 

Talous

Vakaa talous

 • Tulos, kassa
 • Henkilöstömenojen kehittyminen
 • Kirkollisverotulot

 

Järkevät ja toimivat kiinteistöt

 • Korjauskustannukset ja investointimenot
 • Käyttöasteet ja srk:n ulkopuolisten tilojen käyttö
 • Ylläpitokustannukset, osuuskirkollisverosta?

 

Kotka-Kymin seurakunnan strategia 2019-2023

Talousarvio 2019