Työtä rakkauden puolesta

Risto Jarvan ohjaamassa elokuvassa Mies joka ei osannut sanoa ei (1975) Antti Litja näyttelee seurakunnan avioliittoneuvojaa, jonka neuvona on enimmäkseen ”kuuntele sydämesi ääntä”. Neuvossa on viisautensa, mutta paljon muutakin onneksi tapahtuu kirkon perheneuvonnassa, jonka perustehtävä on vahvistaa ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia tukemalla sielunhoidollisen ja terapeuttisen keskustelun avulla hänen kykyään elää lähisuhteissa.

Viime vuonna laaditut valtakunnalliset perheneuvonnan suuntaviivat kuvaavat työn tarkoitusta ja tavoitteita muun muassa seuraavasti:

Tuemme ihmisen kasvua suhteessa itseen, toisiin ja Jumalaan kohtaamalla hänet aidosti ja ammattitaitoisesti.

Tarjoamme kirkon perheneuvontaa yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti kaikenlaisille perheille, pareille ja yksilöille.

Luomme hyväksyvää ilmapiiriä, jossa keskeneräisyys ja riittämättömyys ovat sallittuja.

Vahvistamme perheiden hyvinvointia auttamalla heitä löytämään merkitystä rakkaudesta, yhteydestä ja läsnäolosta.

Tällaisin periaattein tehdään eteläisessä Kymenlaaksossakin työtä rakkauden puolesta. Ja sydämen äänen kuuleminen - sille olkoon meillä kaikilla aikaa ja rauhaa.

Johanna Tanska
Kirjoittaja on perheneuvoja Kotka-Kymin seurakunnassa.

Kaksi ihmistä käsi kädessä.