Salome, Jeesuksen kätilö

Perinteiden kyseenalaistaminen on aikamme hyve, mutta usein tulee tilanteita, joissa perinne osoittautuu epäilyä vahvemmaksi. Kyseenalaistaminen on hallinnut myös raamatuntutkimusta, mutta tutkimuslöytöjen hiljainen virta puhuu pyhän sanan luotettavuudesta.

Kuukauden takainen tutkimusuutinen kertoi pyhältä maalta löydetystä Salomen hautakappelista. Salome on evankeliumissa yksi kolmesta naisesta, jotka saapuvat Jeesuksen haudalle ristiinnaulitsemisen jälkeen.

Hänen läsnäolostaan jo Jeesuksen syntymän hetkellä kätilön keskeisessä tehtävässä kertovat Raamatun ulkopuoliset perimätiedot, joita ortodoksinen kirkko on aina pitänyt aitoina. Niinpä Salome-kätilö onkin usein kuvattu Jeesuksen syntymäikoneissa yhdessä Betlehemin paimenten kanssa.

Lisäksi perimätiedot kertovat Salomen olleen Marian sukulainen, joka avioitui Sebedeuksen kanssa, niin että kaksi Jeesuksen apostoleista, Johannes ja Jaakob, olivat hänen poikiaan.

Olemme tottuneet siihen ajatukseen, että Maria, Jeesuksen äiti, oli mukana ristin juurella. On vavahduttava ajatus, että saman matkan Vapahtajan kanssa kenties kulki myös Salome, ensin hänen kätilönään ja sitten opetuslapsenaan, kunnes hän Marian kanssa saapui ristin juurelle.

Matka Betlehemistä ristin juurelle oli pitkä, mutta kolmea päivää myöhemmin hän sai kuulua tyhjän haudan ja Jeesuksen ylösnousemuksen todistajiin. Joskus kyseenalaistaminen ei horjutakaan uskoa, vaan johtaa sen vahvistumiseen ja virvoittumiseen.

Kai Takkula
Kirjoittaja oli Pyhtään seurakunnan vs. pastori vuonna 2022.

Kaksi Raamattua vierekkäin, kuvituskuva.